Obnovenie prezenčnej formy terapeutických skupín

Od stredy 18.11.2020 obnovujeme prezenčnú formu pre terapeutické skupiny a didaktoterapie v pôvodných časoch. Na skupiny umožníme vstup všetkým pacientom, ktorí nebudú mať zvýšenú teplotu, príznaky respiračného ochorenia a budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Pacientov, ktorí sa plánujú zúčastniť na skupine, prosíme, aby sa po príchode prihlásili na recepcii, kde im bude zmeraná…

Dištančná forma poskytovania zdravotnej starostlivosti pre terapeutické skupiny a didaktoterapie

Krízový štáb pri CPLDZ Bratislava pre pandémiu COVID-19 dňa 09.11.2020 rozhodol o zmene formy realizácie ambulantných skupinových aktivít (didaktoterapie a psychoterapeutické skupiny) v priestoroch CPLDZ.  Skupinové aktivity (didaktoterapia a psychoterapia) sú nahradené a realizované individuálne v ambulancii CPLDZ alebo telefonicky. Všetkým pacientom odporúčame, aby kontaktovali psychológa telefonicky aspoň 1-krát za týždeň. Psychológ je vám k dispozícii…

MEMO 06/2020: Riziká sedatív a hypnotík

Vážení kolegovia, Sedatíva a hypnotiká sú spomedzi „drog“ (kontrolovaných látok) najčastejšie až v 67 % prípadov hlavnou príčinou negatívnych dôsledkov: akútnych intoxikácií na urgentoch, u úmrtí z predávkovania, u vodičov v cestnej premávke (podľa informácií z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu). S kolegiálnym pozdravom, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CPLDZ Bratislava

Zdravotnú starostlivosť v našom zariadení poskytujeme v nezmenenej forme prezenčne, iba v nevyhnutnom prípade (napríklad ak má pacient príznaky respiračného ochorenia) poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj dištančnou formou, a to v časoch pondelok až štvrtok od 17:00 do 19:00 a v piatok od 14:00 do 15:00. Prosíme telefonovať na: 02 5341 7464.

Zmena formy poskytovania zdravotnej starostlivosti u terapeutických klubov

Od 07.10.2020 mení CPLDZ Bratislava formu poskytovania zdravotnej starostlivosti u terapeutických klubov z prezenčnej skupinovej formy v priestoroch CPLDZ Bratislava, tam, kde je to možné, na telemedicínu formou stretnutí cez skype na internete, individuálne formou kontaktu telefonicky s príslušným psychoterapeutom a v naliehavých prípadoch s možnosťou poskytnutia individuálnej ambulantnej starostlivosti návštevou ambulancie v CPLDZ Bratislava. Činnosť terapeutických klubov sa tým nepozastavuje, len sa…

MEMO 05/2020: Reforma psychiatrie

Vážení kolegovia, z iniciatívy Výboru SPS v spolupráci s Odborom duševného zdravia pripravuje MZ SR Reformu psychiatrie na Slovensku. V nadväznosti  na pracovné stretnutie na MZ SR dňa 16.7.2020 sa očakáva vytvorenie pracovných skupín a vítaná je spolupráca a návrhy od odborníkov psychiatrov z praxe. Otvára sa tak po rokoch možnosť modernizovať odbor a posunúť…

MEMO 04/2020: Najčastejšie diagnózy v psychiatrii na Slovensku

Vážení kolegovia,   ďaleko najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii v SR sú na 1. mieste  stavy spôsobené užívaním psychoaktívnych látok – 33 % v roku 2018 podľa NCZI. V ambulantnej starostlivosti tvoria pacienti vyšetrení pre duševné poruchy  súvisiace s psychoaktívnymi látkami  len 9 %. V poradí diagnóz sú až na 5 mieste. V prípade pozitívneho…

Otvorenie terapeutických skupín

V týždni od 1.6.2020 otvárame terapeutické skupiny v pôvodných časoch. Na skupiny umožníme vstup všetkým pacientom, ktorí nebudú mať zvýšenú teplotu, príznaky respiračného ochorenia a budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Pacientov, ktorí sa plánujú zúčastniť na skupine prosíme, aby sa po príchode prihlásili na recepcii, kde im budú podané ďalšie informácie. O otvorení…