MEMO 05/2020: Reforma psychiatrie

Vážení kolegovia, z iniciatívy Výboru SPS v spolupráci s Odborom duševného zdravia pripravuje MZ SR Reformu psychiatrie na Slovensku. V nadväznosti  na pracovné stretnutie na MZ SR dňa 16.7.2020 sa očakáva vytvorenie pracovných skupín a vítaná je spolupráca a návrhy od odborníkov psychiatrov z praxe. Otvára sa tak po rokoch možnosť modernizovať odbor a posunúť…

MEMO 04/2020: Najčastejšie diagnózy v psychiatrii na Slovensku

Vážení kolegovia,   ďaleko najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii v SR sú na 1. mieste  stavy spôsobené užívaním psychoaktívnych látok – 33 % v roku 2018 podľa NCZI. V ambulantnej starostlivosti tvoria pacienti vyšetrení pre duševné poruchy  súvisiace s psychoaktívnymi látkami  len 9 %. V poradí diagnóz sú až na 5 mieste. V prípade pozitívneho…