MEMO 06/2020: Riziká sedatív a hypnotík

Vážení kolegovia, Sedatíva a hypnotiká sú spomedzi „drog“ (kontrolovaných látok) najčastejšie až v 67 % prípadov hlavnou príčinou negatívnych dôsledkov: akútnych intoxikácií na urgentoch, u úmrtí z predávkovania, u vodičov v cestnej premávke (podľa informácií z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu). S kolegiálnym pozdravom, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí