Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CPLDZ Bratislava

Zdravotnú starostlivosť v našom zariadení poskytujeme v nezmenenej forme prezenčne, iba v nevyhnutnom prípade (napríklad ak má pacient príznaky respiračného ochorenia) poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj dištančnou formou, a to v časoch pondelok až štvrtok od 17:00 do 19:00 a v piatok od 14:00 do 15:00. Prosíme telefonovať na: 02 5341 7464.