Dištančná forma poskytovania zdravotnej starostlivosti pre terapeutické skupiny a didaktoterapie

Krízový štáb pri CPLDZ Bratislava pre pandémiu COVID-19 dňa 09.11.2020 rozhodol o zmene formy realizácie ambulantných skupinových aktivít (didaktoterapie a psychoterapeutické skupiny) v priestoroch CPLDZ.  Skupinové aktivity (didaktoterapia a psychoterapia) sú nahradené a realizované individuálne v ambulancii CPLDZ alebo telefonicky. Všetkým pacientom odporúčame, aby kontaktovali psychológa telefonicky aspoň 1-krát za týždeň. Psychológ je vám k dispozícii…