Obnovenie prezenčnej formy terapeutických skupín

Od stredy 18.11.2020 obnovujeme prezenčnú formu pre terapeutické skupiny a didaktoterapie v pôvodných časoch. Na skupiny umožníme vstup všetkým pacientom, ktorí nebudú mať zvýšenú teplotu, príznaky respiračného ochorenia a budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Pacientov, ktorí sa plánujú zúčastniť na skupine, prosíme, aby sa po príchode prihlásili na recepcii, kde im bude zmeraná…