Zmena formy poskytovania zdravotnej starostlivosti u terapeutických klubov

Od 07.10.2020 mení CPLDZ Bratislava formu poskytovania zdravotnej starostlivosti u terapeutických klubov z prezenčnej skupinovej formy v priestoroch CPLDZ Bratislava, tam, kde je to možné, na telemedicínu formou stretnutí cez skype na internete, individuálne formou kontaktu telefonicky s príslušným psychoterapeutom a v naliehavých prípadoch s možnosťou poskytnutia individuálnej ambulantnej starostlivosti návštevou ambulancie v CPLDZ Bratislava. Činnosť terapeutických klubov sa tým nepozastavuje, len sa…