Memo 08/2021 Kratom na Slovensku je od 16. decembra ilegálnou látkou.

Vážení kolegovia, V záveroch 44. zasadania Expertného výboru pre drogovú závislosť WHO v októbri 2021 bolo konštatované, že nie je dostatok dôkazov odporučiť kratom na zaradenie na medzinárodný zoznam kontrolovaných látok („drog“). Odporúča sa jeho ďalšie sledovanie. Na rozdiel od vyššie uvedeného na podnet MV SR predložilo MZ SR návrh na zaradenie kratomu do I. skupiny na…

Memo 07/2021 CBD: testovanie – postup

Vážení kolegovia, v súvislosti s problémom testovania THC pri popieraní jeho užívania pacientom/klientom uvádzame štandardný postup. Pri všetkých psychoaktívnych látkach, ak sa robí skríningové vyšetrenie (morfín, THC, metamfetamíny…) v klinickej praxi, či už je to krv, alebo moč sa časť vzorky (tzv. B vzorka) odloží pre prípad, že vyšetrovaný namieta správnosť pozitívneho testu. V takom…

Memo 06/2021 CBD

Vážení kolegovia, užívanie prípravkov s obsahom CBD (kanabidiolu) môže spôsobiť pozitívne testovanie moča na THC (kanabis). Dôvodom je prítomnosť malého množstva THC v preparátoch CBD. Upozorniť pri liečbe F12.2 pacientov, aby preparáty s CBD neužívali. Čisté CBD je len v liekovej forme – Epidiolex. S kolegiálnym pozdravom, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR…

Memo 05/2021 Certifikovaná pracovná činnosť Medicína drogových závislostí

Memo 05/2021: Certifikovaná pracovná činnosť Medicína drogových závislostí Vážení kolegovia, dňom 22. 10. 2021 MZ SR udelilo akreditáciu novému vzdelávaniu v certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) v medicíne drogových závislostí pre lekárov – psychiatrov. CPČ je predpokladom zvýšenia odborných vedomostí v odbore závislostí, ktorá odborne nahrádza zrušenú subšpecializáciu v medicíne drogových závislostí. Vzdelávacou ustanovizňou v tejto…

Memo 04/2021 Najčastejšie hospitalizácie na psychiatrii r. 2020

MEMO 04/2021: Najčastejšie hospitalizácie na psychiatrii r. 2020 Vážení kolegovia, najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii v roku 2020 podľa NCZI boli stavy spôsobené užívaním psychoaktívnych látok. závislosti 33 % psychotické poruchy 21 % organické poruchy 15 % afektívne poruchy 14 % neurotické poruchy 8 % iné 9 % Zdroj: Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike…

Skupina príbuzných a blízkych – pozastavenie

Krízový štáb pri CPLDZ Bratislava pre pandémiu COVID-19 dňa 08.11.2021 rozhodol, že Skupina príbuzných a blízkych bude z dôvodu protiepidemických opatrení od dnešného dňa až do odvolania pozastavená. Psychológ je vám k dispozícii telefonicky každý pracovný deň v čase od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 02 5341 7464.

Skupina príbuzných a blízkych

Od stredy 03.11.2021 obnovujeme skupinu pre príbuzných a blízkych, ktorá sa bude konať každú stredu od 13:00 do 13:30 v Malom klube (2. poschodie). Na skupinu umožníme vstup tým, ktorí nebudú mať zvýšenú teplotu, príznaky respiračného ochorenia a budú mať respirátor. Ak máte záujem zúčastniť sa skupiny, prihláste sa na recepcii, kde vám bude odmeraná…

MEMO 03/2021: Výkon ochrannej PAL/PTXL

Vážení kolegovia,   podľa ustanovenia § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. sa pri súdom nariadenej OL nevyžaduje súhlas pacienta. Nakoľko sú však pri vstupe do liečby pacienti so závislosťami plne právne spôsobilí, aby nedošlo zo strany ošetrujúceho lekára k porušeniu medicínskej etiky, je potrebné o informovaný súhlas pacienta požiadať. V prípade, ak s liečbou nesúhlasí, liečbu nezačať a oboznámiť…

MEMO 02/2021: MEMO pre súdnych znalcov

Vážení kolegovia,   Súdom nariadené protialkoholické (PAL) a protitoxikomanické (PTXL) liečenia bez súhlasu pacienta sú neefektívne a v rozpore s medicínskou etikou. Odporúčame, aby znalci navrhovali PAL/PTXL len vtedy, ak sa obvinený chce liečiť a s výkonom nariadenej liečby bude súhlasiť.   S kolegiálnym pozdravom,   MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR pre…