Memo 04/2021 Najčastejšie hospitalizácie na psychiatrii r. 2020

MEMO 04/2021: Najčastejšie hospitalizácie na psychiatrii r. 2020 Vážení kolegovia, najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii v roku 2020 podľa NCZI boli stavy spôsobené užívaním psychoaktívnych látok. závislosti 33 % psychotické poruchy 21 % organické poruchy 15 % afektívne poruchy 14 % neurotické poruchy 8 % iné 9 % Zdroj: Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike…