MEMO 03/2021: Výkon ochrannej PAL/PTXL

Vážení kolegovia,   podľa ustanovenia § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. sa pri súdom nariadenej OL nevyžaduje súhlas pacienta. Nakoľko sú však pri vstupe do liečby pacienti so závislosťami plne právne spôsobilí, aby nedošlo zo strany ošetrujúceho lekára k porušeniu medicínskej etiky, je potrebné o informovaný súhlas pacienta požiadať. V prípade, ak s liečbou nesúhlasí, liečbu nezačať a oboznámiť…