Memo 07/2021 CBD: testovanie – postup

Vážení kolegovia, v súvislosti s problémom testovania THC pri popieraní jeho užívania pacientom/klientom uvádzame štandardný postup. Pri všetkých psychoaktívnych látkach, ak sa robí skríningové vyšetrenie (morfín, THC, metamfetamíny…) v klinickej praxi, či už je to krv, alebo moč sa časť vzorky (tzv. B vzorka) odloží pre prípad, že vyšetrovaný namieta správnosť pozitívneho testu. V takom…

Memo 06/2021 CBD

Vážení kolegovia, užívanie prípravkov s obsahom CBD (kanabidiolu) môže spôsobiť pozitívne testovanie moča na THC (kanabis). Dôvodom je prítomnosť malého množstva THC v preparátoch CBD. Upozorniť pri liečbe F12.2 pacientov, aby preparáty s CBD neužívali. Čisté CBD je len v liekovej forme – Epidiolex. S kolegiálnym pozdravom, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR…