Memo 05/2021 Certifikovaná pracovná činnosť Medicína drogových závislostí

Memo 05/2021: Certifikovaná pracovná činnosť Medicína drogových závislostí Vážení kolegovia, dňom 22. 10. 2021 MZ SR udelilo akreditáciu novému vzdelávaniu v certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) v medicíne drogových závislostí pre lekárov – psychiatrov. CPČ je predpokladom zvýšenia odborných vedomostí v odbore závislostí, ktorá odborne nahrádza zrušenú subšpecializáciu v medicíne drogových závislostí. Vzdelávacou ustanovizňou v tejto…