MEMO 02/2021: MEMO pre súdnych znalcov

Vážení kolegovia,   Súdom nariadené protialkoholické (PAL) a protitoxikomanické (PTXL) liečenia bez súhlasu pacienta sú neefektívne a v rozpore s medicínskou etikou. Odporúčame, aby znalci navrhovali PAL/PTXL len vtedy, ak sa obvinený chce liečiť a s výkonom nariadenej liečby bude súhlasiť.   S kolegiálnym pozdravom,   MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR pre…