Memo 08/2021 Kratom na Slovensku je od 16. decembra ilegálnou látkou.

Vážení kolegovia, V záveroch 44. zasadania Expertného výboru pre drogovú závislosť WHO v októbri 2021 bolo konštatované, že nie je dostatok dôkazov odporučiť kratom na zaradenie na medzinárodný zoznam kontrolovaných látok („drog“). Odporúča sa jeho ďalšie sledovanie. Na rozdiel od vyššie uvedeného na podnet MV SR predložilo MZ SR návrh na zaradenie kratomu do I. skupiny na…