Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020

Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020 V dňoch štátnych sviatkov (24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2020) neordinujeme. V piatok 27.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 17:00. V utorok 31.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 16:00. V ostatných pracovných dňoch medzi sviatkami ordinujeme v štandardných časoch, teda od 7:00 do 19:00. Výdaj metadónu počas vianočných sviatkov 2019/2020 Výdaj metadónu…

MEMO 13: Cezhraničný recept

Vážení kolegovia, podľa dnešnej informácie z MZ SR majú pacienti možnosť legálne získať Suboxon, ak im ho lekár predpíše na cezhraničný recept. Liek musí byť registrovaný v  krajine, kde si ho chce pacient vyzdvihnúť. V prípade Suboxonu určite je v Česku. Presnejšie náležitosti cezhraničného receptu môže predpisujúci lekár  nájsť na webe, napr.: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_sk.htm?fbclid=IwAR3qknFYQvhWfvkj3DUzGrubtwrufSpe7Xt4DWOM4WoaYG7bvBdUCpabAcA MZ SR…

MEMO 12: Karbamazepín neúčinný u závislosti od kokaínu

Vážení kolegovia. Vzhľadom na stále častejšiu požiadavku pre závislosť od kokaínu na Slovensku upozorňujeme, že nikde na svete doposiaľ neexistuje na základe medicíny založenej na dôkazoch žiadny liek s preukázaným účinkom v indikácii na liečbu tejto formy závislosti.  Dokladom toho je aj to, že nie je žiadny takto registrovaný  liek či už v EMA, alebo v FDA, konštatuje to…

MEMO 11: Tianeptín – Zmeny v informáciách o lieku (SPC)

Vážení kolegovia. Vedecké závery Výboru pre hodnotenie farmakovigilačných rizík (PRAC) pri EMA pre aktualizáciu SPC vlastností liekov obsahujúcich tianeptín, ktoré sú v súčasnosti registrované v EÚ – do SPC majú byť zahrnuté nasledovné zmeny (vyberáme adiktologicky relevantné): Časť 4.2 Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Dávka sa má znižovať postupne počas 7 až 14 dní, aby…

Memo č. 10 Výpadok v dostupnosti liekov s obsahom buprenorfínu

Vážení kolegovia, na základe informácií z konca minulého týždňa od kolegov, ktorí majú v substitučnej liečbe pacientov nastavených na lieky s obsahom buprenorfínu (Suboxon, Bupensan Duo) je aktuálne jeho akútny nedostatok v lekárňach a podľa nepotvrdených informácií by sa mohla situácia zlepšiť až niekedy v druhej polovici novembra 2019.  O situácii so žiadosťou o pomoc…

OZNAM

Centrum pre liečbu drogových závislosti Bratislava má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami vrátane DÔVERY, kde sa podarilo dosiahnuť dohodu a zmluva sa obnovila.

MEMO 9: Register vylúčených osôb (RVO) pre ľudí hrajúcich hazardné hry je funkčný od 1.1.2019.

Ak príde za psychiatrom človek, hrajúci hazardné hry a chce byť v RVO má psychiater 2 možnosti: 1. Pacienta vyšetrí, či sa jedná o patologické hranie. V prípade, že ide o hranie automatov, hranie v kasínach (“v kamenných herniach”), alebo stávkovanie cez internet, je zákonnou povinnosťou psychiatra vyžiadať od pacienta písomný súhlas alebo nesúhlas so…