MEMO 13: Cezhraničný recept

Vážení kolegovia, podľa dnešnej informácie z MZ SR majú pacienti možnosť legálne získať Suboxon, ak im ho lekár predpíše na cezhraničný recept. Liek musí byť registrovaný v  krajine, kde si ho chce pacient vyzdvihnúť. V prípade Suboxonu určite je v Česku. Presnejšie náležitosti cezhraničného receptu môže predpisujúci lekár  nájsť na webe, napr.: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_sk.htm?fbclid=IwAR3qknFYQvhWfvkj3DUzGrubtwrufSpe7Xt4DWOM4WoaYG7bvBdUCpabAcA MZ SR…