OZNAM

Centrum pre liečbu drogových závislosti Bratislava má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami vrátane DÔVERY, kde sa podarilo dosiahnuť dohodu a zmluva sa obnovila.