MEMO 12: Karbamazepín neúčinný u závislosti od kokaínu

Vážení kolegovia. Vzhľadom na stále častejšiu požiadavku pre závislosť od kokaínu na Slovensku upozorňujeme, že nikde na svete doposiaľ neexistuje na základe medicíny založenej na dôkazoch žiadny liek s preukázaným účinkom v indikácii na liečbu tejto formy závislosti.  Dokladom toho je aj to, že nie je žiadny takto registrovaný  liek či už v EMA, alebo v FDA, konštatuje to…

MEMO 11: Tianeptín – Zmeny v informáciách o lieku (SPC)

Vážení kolegovia. Vedecké závery Výboru pre hodnotenie farmakovigilačných rizík (PRAC) pri EMA pre aktualizáciu SPC vlastností liekov obsahujúcich tianeptín, ktoré sú v súčasnosti registrované v EÚ – do SPC majú byť zahrnuté nasledovné zmeny (vyberáme adiktologicky relevantné): Časť 4.2 Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Dávka sa má znižovať postupne počas 7 až 14 dní, aby…