02 / 5341 7464

02 / 5341 7467

Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900

Mapa

„Čas a Zdravie sú najväčšie hodnoty pre človeka. Preto začnite s liečbou čo najskôr.“


MUDr. Ľubomír Okruhlica

MEMO 03/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, vyskytli sa sťažnosti, že pacientom, ktorí boli už dlhšie nahlásení do RVO cestou psychiatra, po istom čase bez ich súhlasu im bola uvoľnená blokáda prístupu a došlo u nich k finančným stratám. Ak sa s takouto sťažnosťou obrátia na psychiatra, majú byť poučení, že by mali podať podnet priamo na Úrad pre reguláciu […]

Čítať dalej


MEMO 02/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, upozornenie: psychiater v prípade nahlasovania pacienta s diagnózou patologického hrania do RVO cestou NCZI má zákonnú povinnosť urobiť tak do 3 dní. Ak pacient s nahlásením súhlasil. Ale keďže NCZI posúva hromadne všetky nahlásenia do RVO iba raz mesačne, vždy k 20. dňu v mesiaci stalo sa, že niektorí nahlásení pacienti, ktorí o […]

Čítať dalej


MEMO 01/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, v zhode s ústavou SR pribudla nová možnosť vystúpiť z RVO pre pacientov s diagnózou patologického hráčstva registrovaných cestou psychiatra. Môžu po 6 mesiacoch od prihlásenia sami požiadať cestou psychiatra o deregistráciu aj v prípade, ak po vyšetrení neabsolvovali odporúčanú liečbu, bez ohľadu na ich stav abstinencie. Podobne ako tí, čo sa sami […]

Čítať dalej


Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020

Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020 V dňoch štátnych sviatkov (24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2020) neordinujeme. V piatok 27.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 17:00. V utorok 31.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 16:00. V ostatných pracovných dňoch medzi sviatkami ordinujeme v štandardných časoch, teda od 7:00 do 19:00. Výdaj metadónu počas vianočných sviatkov 2019/2020 Výdaj metadónu […]

Čítať dalej


MEMO 13: Cezhraničný recept

Vážení kolegovia, podľa dnešnej informácie z MZ SR majú pacienti možnosť legálne získať Suboxon, ak im ho lekár predpíše na cezhraničný recept. Liek musí byť registrovaný v  krajine, kde si ho chce pacient vyzdvihnúť. V prípade Suboxonu určite je v Česku. Presnejšie náležitosti cezhraničného receptu môže predpisujúci lekár  nájsť na webe, napr.: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_sk.htm?fbclid=IwAR3qknFYQvhWfvkj3DUzGrubtwrufSpe7Xt4DWOM4WoaYG7bvBdUCpabAcA MZ SR […]

Čítať dalej


MEMO 12: Karbamazepín neúčinný u závislosti od kokaínu

Vážení kolegovia. Vzhľadom na stále častejšiu požiadavku pre závislosť od kokaínu na Slovensku upozorňujeme, že nikde na svete doposiaľ neexistuje na základe medicíny založenej na dôkazoch žiadny liek s preukázaným účinkom v indikácii na liečbu tejto formy závislosti.  Dokladom toho je aj to, že nie je žiadny takto registrovaný  liek či už v EMA, alebo v FDA, konštatuje to […]

Čítať dalej


Aktuálne