02 / 5341 7464

02 / 5341 7467

Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900

Mapa

„Čas a Zdravie sú najväčšie hodnoty pre človeka. Preto začnite s liečbou čo najskôr.“


MUDr. Ľubomír Okruhlica

MEMO 03/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, vyskytli sa sťažnosti, že pacientom, ktorí boli už dlhšie nahlásení do RVO cestou psychiatra, po istom čase bez ich súhlasu im bola uvoľnená blokáda prístupu a došlo u nich k finančným stratám. Ak sa s takouto sťažnosťou obrátia na psychiatra, majú byť poučení, že by mali podať podnet priamo na Úrad pre reguláciu […]

Čítať dalej


MEMO 02/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, upozornenie: psychiater v prípade nahlasovania pacienta s diagnózou patologického hrania do RVO cestou NCZI má zákonnú povinnosť urobiť tak do 3 dní. Ak pacient s nahlásením súhlasil. Ale keďže NCZI posúva hromadne všetky nahlásenia do RVO iba raz mesačne, vždy k 20. dňu v mesiaci stalo sa, že niektorí nahlásení pacienti, ktorí o […]

Čítať dalej


MEMO 01/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, v zhode s ústavou SR pribudla nová možnosť vystúpiť z RVO pre pacientov s diagnózou patologického hráčstva registrovaných cestou psychiatra. Môžu po 6 mesiacoch od prihlásenia sami požiadať cestou psychiatra o deregistráciu aj v prípade, ak po vyšetrení neabsolvovali odporúčanú liečbu, bez ohľadu na ich stav abstinencie. Podobne ako tí, čo sa sami […]

Čítať dalej


Informačná a poradenská linka pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami

Máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou ? Zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464. Na linke poskytujeme krátke poradenstvo v trvaní do 5 minút. Radi Vám pomôžeme! Linku pomoci prevádzkujeme od 01.01.2019 vďaka podpore Nadácie SPP

Čítať dalej


Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020

Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020 V dňoch štátnych sviatkov (24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2020) neordinujeme. V piatok 27.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 17:00. V utorok 31.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 16:00. V ostatných pracovných dňoch medzi sviatkami ordinujeme v štandardných časoch, teda od 7:00 do 19:00. Výdaj metadónu počas vianočných sviatkov 2019/2020 Výdaj metadónu […]

Čítať dalej


MEMO 13: Cezhraničný recept

Vážení kolegovia, podľa dnešnej informácie z MZ SR majú pacienti možnosť legálne získať Suboxon, ak im ho lekár predpíše na cezhraničný recept. Liek musí byť registrovaný v  krajine, kde si ho chce pacient vyzdvihnúť. V prípade Suboxonu určite je v Česku. Presnejšie náležitosti cezhraničného receptu môže predpisujúci lekár  nájsť na webe, napr.: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_sk.htm?fbclid=IwAR3qknFYQvhWfvkj3DUzGrubtwrufSpe7Xt4DWOM4WoaYG7bvBdUCpabAcA MZ SR […]

Čítať dalej


Aktuálne