02 / 5341 7464

02 / 5341 7467

Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900

Mapa

„Čas a Zdravie sú najväčšie hodnoty pre človeka. Preto začnite s liečbou čo najskôr.“


MUDr. Ľubomír Okruhlica

BIELA KNIHA

Na stiahnutie Biela kniha CPLDZ Bratislava (971 kB)

Čítať dalej


OZNAM – Pracovná ponuka

Pracovná ponuka – Pozícia: Psychológ. Bližšie informácie: klikni na odkaz: https://www.profesia.sk/praca/centrum-pre-liecbu-drogovych-zavislosti/O3651750

Čítať dalej


OZNAM

Centrum pre liečbu drogových závislosti Bratislava má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami vrátane DÔVERY, kde sa podarilo dosiahnuť dohodu a zmluva sa obnovila.

Čítať dalej


MEMO 9: Register vylúčených osôb (RVO) pre ľudí hrajúcich hazardné hry je funkčný od 1.1.2019.

Ak príde za psychiatrom človek, hrajúci hazardné hry a chce byť v RVO má psychiater 2 možnosti: 1. Pacienta vyšetrí, či sa jedná o patologické hranie. V prípade, že ide o hranie automatov, hranie v kasínach (“v kamenných herniach”), alebo stávkovanie cez internet, je zákonnou povinnosťou psychiatra vyžiadať od pacienta písomný súhlas alebo nesúhlas so […]

Čítať dalej


MEMO 7: Stanovisko k polemike o návrhu zákona „o dekriminalizácii drog“

Vzhľadom na medializované informácie, ktoré sa skreslene odvolávajú na môj súhlas s predloženou novelou Trestného zákona, zaoberajúcou sa tzv. dekriminalizáciou drog, považujem pre  verejnosť za potrebné jasne sformulovať moju pozíciu. Nie som autorom uvedenej novely, ani som ju neinicioval. Materiál bol vypracovaný skupinou odborníkov z tzv. silových rezortov,  Ministerstva spravodlivosti SR (gestora zákona) , Ministerstva […]

Čítať dalej


Liečba závislosti je úspešná (hoci nie vždy)

Tlačová konferencia CPLDZ Bratislava –  01.03.2018 (súhrn) Úsek Inštitútu drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava prezentuje výstupy 5. série cyklu projektu sledovania osudov pacient liečených kvôli závislosti s odstupom troch rokov od ich vstupu do terapie , v roku 2017 . Sledovaných bolo spolu 391 pacientov, ktorí požiadali o liečbu kvôli závislosti od […]

Čítať dalej


Aktuálne