Terapeutické skupiny a kluby


PONDELOK

Psychoterapeutické skupiny a kluby Čas konania Miesto konania
Skupina súdom nariadených liečení 07:00 – 18:00 Centrálna karta – 1. p.
A – skupina 1 16:00 – 17:30 Oddelenie – 1. p.
Skupina  spoločná 16:30 – 18:00 Zasadačka – 2. p.
Partnerský klub 17:15 – 19:00 Veľký klub – 3. p.
G – skupina 1 17:00 – 18:30 Malý klub – 2. p.
A – skupina 7
18:00 – 19:30
Zasadačka – 2. p.
G – klub 18:30 – 20:00 Malý klub – 2. p.

UTOROK

Psychoterapeutické skupiny a kluby Čas konania Miesto konania
Didaktika 10:00 – 11:00 Veľký klub – 3. p.
Didaktika pred oddelením + MUP 10:00 – 11:00 Veľký klub – 3. p.
Didaktika – A + AP sedenie 15:30 – 16:30 Veľký klub – 3. p.
A – skupina 2 16:00 – 17:30 Malý klub – 2. p.
A – skupina 3 17:00 – 18:30 Zasadačka – 2. p.
JAS – klub 16:30 – 18:00 Veľký klub – 3. p.
KBM – klub 18:00 – 19:30 Malý klub – 2. p.
G – skupina 3 18:00 – 19:30 Oddelenie – 1. p.

STREDA

Psychoterapeutické skupiny a kluby Čas konania Miesto konania
Skupina súdom nariadených liečení 07:00 – 18:00 Centrálna karta – 1. p.
Skupina príbuzných a blízkych 13:00 – 14:00 Malý klub – 2. p.
Metadónová skupina 15:00 – 16:00 Malý klub – 2. p.
Didaktika – A 15:30 – 16:30 Veľký klub – 3. p.
A – skupina 4 16:30 – 18:00 Malý klub – 2. p.
A2M klub 16:45 – 18:30 Veľký klub – 3. p.
G – skupina 2 17:00 – 18:30 Zasadačka – 2. p.
A – skupina 5 18:00 – 19:30 Malý klub – 2. p.

ŠTVRTOK

Psychoterapeutické skupiny a kluby Čas konania Miesto konania
 Skupina čistých  16:00 – 17:30 Zasadačka – 2.p.
A – skupina 8 17:00 – 18:30 Oddelenie – 1. p.
A – skupina 6 15:30 – 17:00 Oddelenie – 1. p.
A – klub 17:00 – 18:30 Malý klub – 2. p.
Klub čistých 18:00 – 20:00 Veľký klub – 3. p.

PIATOK

Psychoterapeutické skupiny a kluby Čas konania Miesto konania
Didaktika 10:00 – 11:00 Veľký klub – 3. p.
Didaktika pred oddelením + MUP 10:00 – 11:00 Veľký klub – 3. p.
AN – Anonymní narkomani 17:45 – 18:45 Malý klub – 2. p.