Ďalšie programy


 • Program ambulantnej terapie pre ľudí so závislosťou od tabaku.
 • Program ambulantnej terapie pre ľudí s problémami s užívaním marihuany.
 • Program ambulantnej terapie pre ľudí so závislosťou od pervitínu.
 • Program ambulantnej terapie pre ľudí so závislosťou od opiátov.
 • Program redukcie pitia
 • Liečba ľudí so závislosťou od hry (“gamblerov”).
 • Program očkovania proti hepatitíde typu B.
 • Program testovania krvou prenosných infekčných ochorení (HIV/AIDS, hepatitídy B, C, syfilis).
 • Program poskytovania sterilných ihiel a striekačiek.
 • Zdravotnícka osveta medzi užívateľmi psychoaktívnych látok.
 • Následná starostlivosť – doliečovanie pre ľudí so závislosťou od alkoholu v A-kluboch, spolupráca s resocializačnými zariadeniami
 • Ochranné, súdom nariadené protialkoholické a protitoxikomanické liečby.
 • Poradenské skupiny a terapeutický program pre rodičov, rodinných príslušníkov a iné významné osoby v živote pacientov so závislosťou.
 • Lekárske vyšetrenie pre vodičov (platba za preskúmanie a vydanie dokladu o zdravotnej spôsobilosti osobitne ku vo vzťahu k závislosti od alkoholu a vo vzťahu k závislosti od iných návykových látok a liečiv )
 • Toxikologické vyšetrenia moču pre širšiu verejnosť – marihuana, opiáty, kokaín, benzodiazepíny, amfetamíny, metamfetamíny a iné látky.
 • Vydávanie liečebnej pomôcky – časopisu “Nezávislosť”.
 • Anonymná bezplatná celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním
 • Internetová poradňa pre verejnosť v oblasti závislostí na adrese www.cpldz.sk
 • Konzultácie pri škodlivom užívaní alkoholu