Ambulantná liečba


Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od alkoholu

Ambulantný program pozostáva zo vstupného psychiatrického vyšetrenia (ktorého súčasťou je odber krvi, moču) a psychologického vyšetrenia,  pravidelných kontrol v ambulancii lekára (súčasťou kontrol je pravidelná dychová skúška na alkohol a sporadická toxikológia moču), účasti na didaktikách (edukačné skupiny) a na skupinovej psychoterapii, v prípade potreby individuálnych konzultácií s terapeutom a odporúčané je tiež užívanie liekov predpísaných lekárom.

 • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie, absolvovaná detoxifikácia s následným dodržiavaním abstinencie.
 • Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od alkoholu, prípadne aj v kombinácii s inou formou závislosti.
 • Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

 

Program ambulantnej liečby pre patologických hráčov („gamblerov“)

Ambulantný program pozostáva zo vstupného psychiatrického vyšetrenia (ktorého súčasťou je odber krvi, moču) a psychologického vyšetrenia,  pravidelných kontrol v ambulancii lekára a s účasti na skupinovej psychoterapii, v prípade potreby individuálnych konzultácií s terapeutom.

 • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie.
 • Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) s diagnózou patologické hráčstvo, prípadne aj v kombinácii s inou formou závislosti.
 • Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

 

Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od pervitínu, heroínu, kokaínu, marihuany, liekov, prchavých látok a iných látok

Ambulantný program pozostáva zo vstupného psychiatrického vyšetrenia (ktorého súčasťou je odber krvi, moču) a psychologického vyšetrenia,  pravidelných kontrol v ambulancii lekára a s účasti na skupinovej psychoterapii, v prípade potreby individuálnych konzultácií s terapeutom.

 • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie.
 • Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od opiátov (heroínu), metamfetamínov (pervitínu), kokaínu, marihuany, prchavých látok (toluén, iné rozpúšťadlá a lepidlá), od liekov (sedatív a hypnotík) a iných psychoaktívnych látok.
 • Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od tabaku 

Ambulantný program pozostáva zo vstupného psychiatrického vyšetrenia (ktorého súčasťou je odber krvi, moču) a psychologického vyšetrenia,  pravidelných kontrol v ambulancii lekára (odporúčané je užívanie liekov predpísaných lekárom) a v prípade potreby individuálnych konzultácií s terapeutom.

 • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie a neprítomnosť, resp. abstinencia pri inej závislosti od psychoaktívnych látok.
 • Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od tabaku.

Program ambulantnej substitučnej liečby – Metadónová udržiavacia liečba

Jedná sa o dlhodobú udržiavaciu liečbu v rámci, ktorej pacient so závislosťou denne užíva liek – metadón. Ambulantný program pozostáva zo vstupného psychiatrického vyšetrenia (ktorého súčasťou je odber krvi, moču) a psychologického vyšetrenia,  pravidelných kontrol v ambulancii lekára (súčasťou kontrol je sporadická toxikológia moču) a pravidelných kontrol v ambulancii psychológa.

 • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie.
 • Cieľová skupina: Pacienti od 18 rokov so závislosťou od opiátov, aj po opakovaných neúspešných pokusoch o detoxifikáciu, tehotné ženy so závislosťou od opiátov, HIV-pozitívny pacienti so závislosťou od opiátov.
 • Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.