Lôžková liečba


Program lôžkovej detoxifikačnej liečby

Lôžkový program  pozostáva z  kombinácie režimovej terapie, farmakoterapie (v prípade potreby určí lekár) a skupinovej psychoterapie v priestoroch lôžkového oddelenia. Na oddelení je pre pacientov k dispozícií terapeutický tím (lekár – psychiater, psychológ, zdravotná sestra).  Súčasťou liečby je aj ergoterapia, arteterapia a edukačné semináre. Pacienti majú k dispozícií posilňovňu, stolný tenis, filmy, knihy a iné relaxačné aktivity.

  • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie.
  • Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od alkoholu, opiátov, amfetamínov, kokaínu, sedatív, hypnotík, prchavých látok a patologický hráči (gambleri). Všetky formy závislosti okrem tabaku.
  • Doba trvania: 14 dní pri všetkých formách závislostí.

Program lôžkovej strednodobej liečby

Lôžkový strednodobý program, v ktorom sa kladie dôraz na psychoterapiu. Program pokračuje v kombinovanej terapeutickej liečbe, ktorej súčasťou je režimová terapia, farmakoterapia (iba v prípade potreby určí lekár), skupinová psychoterapia a v prípade potreby individuálna psychoterapia. Na oddelení je pre pacientov k dispozícií terapeutický tím (lekár – psychiater, psychológ, zdravotná sestra). Cieľom liečby je zmeniť životný štýl, získať náhľad na svoju chorobu, zmeniť postoje a návyky, korekcia správania a plánovania budúcnosti v abstinencii.

  • Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie, absolvovaný pobyt na detoxifikačnej liečbe.
  • Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od alkoholu, opiátov, amfetamínov, kokaínu, sedatív, hypnotík, prchavých látok a patologický hráči (gambleri). Všetky formy závislosti okrem tabaku.
  • Doba trvania: 10 týždňov pre všetkých pacientov.