Memo 05/2021 Certifikovaná pracovná činnosť Medicína drogových závislostí

Memo 05/2021: Certifikovaná pracovná činnosť Medicína drogových závislostí Vážení kolegovia, dňom 22. 10. 2021 MZ SR udelilo akreditáciu novému vzdelávaniu v certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) v medicíne drogových závislostí pre lekárov – psychiatrov. CPČ je predpokladom zvýšenia odborných vedomostí v odbore závislostí, ktorá odborne nahrádza zrušenú subšpecializáciu v medicíne drogových závislostí. Vzdelávacou ustanovizňou v tejto…

Memo 04/2021 Najčastejšie hospitalizácie na psychiatrii r. 2020

MEMO 04/2021: Najčastejšie hospitalizácie na psychiatrii r. 2020 Vážení kolegovia, najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii v roku 2020 podľa NCZI boli stavy spôsobené užívaním psychoaktívnych látok. závislosti 33 % psychotické poruchy 21 % organické poruchy 15 % afektívne poruchy 14 % neurotické poruchy 8 % iné 9 % Zdroj: Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike…

Skupina príbuzných a blízkych – pozastavenie

Krízový štáb pri CPLDZ Bratislava pre pandémiu COVID-19 dňa 08.11.2021 rozhodol, že Skupina príbuzných a blízkych bude z dôvodu protiepidemických opatrení od dnešného dňa až do odvolania pozastavená. Psychológ je vám k dispozícii telefonicky každý pracovný deň v čase od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 02 5341 7464.