Skupina príbuzných a blízkych

Od stredy 03.11.2021 obnovujeme skupinu pre príbuzných a blízkych, ktorá sa bude konať každú stredu od 13:00 do 13:30 v Malom klube (2. poschodie). Na skupinu umožníme vstup tým, ktorí nebudú mať zvýšenú teplotu, príznaky respiračného ochorenia a budú mať respirátor. Ak máte záujem zúčastniť sa skupiny, prihláste sa na recepcii, kde vám bude odmeraná…

MEMO 03/2021: Výkon ochrannej PAL/PTXL

Vážení kolegovia,   podľa ustanovenia § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. sa pri súdom nariadenej OL nevyžaduje súhlas pacienta. Nakoľko sú však pri vstupe do liečby pacienti so závislosťami plne právne spôsobilí, aby nedošlo zo strany ošetrujúceho lekára k porušeniu medicínskej etiky, je potrebné o informovaný súhlas pacienta požiadať. V prípade, ak s liečbou nesúhlasí, liečbu nezačať a oboznámiť…

MEMO 02/2021: MEMO pre súdnych znalcov

Vážení kolegovia,   Súdom nariadené protialkoholické (PAL) a protitoxikomanické (PTXL) liečenia bez súhlasu pacienta sú neefektívne a v rozpore s medicínskou etikou. Odporúčame, aby znalci navrhovali PAL/PTXL len vtedy, ak sa obvinený chce liečiť a s výkonom nariadenej liečby bude súhlasiť.   S kolegiálnym pozdravom,   MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR pre…