MEMO 12: Karbamazepín neúčinný u závislosti od kokaínu

Vážení kolegovia. Vzhľadom na stále častejšiu požiadavku pre závislosť od kokaínu na Slovensku upozorňujeme, že nikde na svete doposiaľ neexistuje na základe medicíny založenej na dôkazoch žiadny liek s preukázaným účinkom v indikácii na liečbu tejto formy závislosti.  Dokladom toho je aj to, že nie je žiadny takto registrovaný  liek či už v EMA, alebo v FDA, konštatuje to…

MEMO 11: Tianeptín – Zmeny v informáciách o lieku (SPC)

Vážení kolegovia. Vedecké závery Výboru pre hodnotenie farmakovigilačných rizík (PRAC) pri EMA pre aktualizáciu SPC vlastností liekov obsahujúcich tianeptín, ktoré sú v súčasnosti registrované v EÚ – do SPC majú byť zahrnuté nasledovné zmeny (vyberáme adiktologicky relevantné): Časť 4.2 Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Dávka sa má znižovať postupne počas 7 až 14 dní, aby…

Memo č. 10 Výpadok v dostupnosti liekov s obsahom buprenorfínu

Vážení kolegovia, na základe informácií z konca minulého týždňa od kolegov, ktorí majú v substitučnej liečbe pacientov nastavených na lieky s obsahom buprenorfínu (Suboxon, Bupensan Duo) je aktuálne jeho akútny nedostatok v lekárňach a podľa nepotvrdených informácií by sa mohla situácia zlepšiť až niekedy v druhej polovici novembra 2019.  O situácii so žiadosťou o pomoc…