Oznámenie pre verejnosť

S platnosťou od 11.07.2022 z prevádzkových dôvodov sme nútení pozastaviť fungovanie skupiny pre príbuzných a blízkych ľudí, ktorí majú problémy s drogami do odvolania. Namiesto skupiny máte možnosť využiť telefonickú linku pomoci pre problémy s alkoholom alebo drogami. Telefónne číslo: 02/ 53 41 74 64.