Obnovenie terapeutických skupín

Ak nedôjde k výraznej zmene, psychoterapeutické skupiny obnovíme od 1.6.2020 pri dodržiavaní všetkých preventívnych opatrení. Účasť bude možná len pre pacientov, ktorí nemajú teplotu alebo príznaky respiračného ochorenia. Pokiaľ ide o doliečovacie kluby, termín ich obnovenia bude oznámený včas a s predstihom. Pre ďalšie aktuálne informácie alebo v prípade akýchkoľvek otázok telefonujte na číslo 02/5341…