Poďakovanie našim zmluvným a obchodným partnerom

V mene pacientov a zamestnancov nášho zdravotníckeho zariadenia srdečne ďakujeme našim obchodným partnerom, ktorí nám, svojim sponzorským finančným príspevkom, pomohli v čase epidémie COVID-19 plniť naše finančné záväzky pri zabezpečovaní chodu v tejto, pre nás, nie ľahkej situácii: Advokátska kancelária VALAŠIK & PARTNERS, s.r.o. Ing. Imrich Tóth Timex FIREcontrol s.r.o. Vema s. r. o. REGULATERM Control s. r.…