Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CPLDZ Bratislava – AKTUÁLNE

Krízový štáb pri CPLDZ Bratislava pre pandémiu COVID-19 dňa 11.5.2020 na základe analýzy aktuálnej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu v SR rozhodol o pokračovaní v relevantných opatreniach. Zostáva v platnosti z preventívnych dôvodov obmedzenie realizácie ambulantných skupinových aktivít (didaktoterapie, psychoterapeutické skupiny, doliečovacie kluby, skupina pre informačné poradenstvo pre blízkych pacientov, prednášky pre školy) v…