Telefonická linka pomoci fajčiarom – 0917 606 188

Fajčenie poškodzuje pľúca a v prípade nákazy COVID-19 môže zhoršovať priebeh smrteľného ochorenia! Pomoc – efektívna DIŠTANČNÁ liečba fajčenia Centrá pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) ponúkajú všetkým fajčiarom vysoko efektívny profesionálny program liečby. Teraz v modifikácii dištančnou formou – doma, bez potreby navštevovania ambulancie. Liečba pozostáva z troch dôležitých častí: lieku predpísaného lekárom, nikotínovej náplasti/náhrady…

Ohrozenie fajčiarov infekciou COVID-19

Najaktuálnejšie fakty Všetkým zainteresovaným ponúkame k dnešnému dňu krátky súhrn najnovších vedeckých zistení o súvislosti fajčenia s COVID-19 z nižšie uvedených relevantných medicínskych zdrojov: /O/ https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(20)30110-2 /A/ https://www.mdpi.com/2077-0383/9/3/841/htm /B/ http://www.emro.who.int/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipe-users-are-at-increasedrisk-of-covid-19-infection.html /C/ http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-and-smoking-A-systematic-review-of-theevidence,119324,0,2.html ———————————————————————————————————————————– /adO/ Hoci práca taliansko-amerického tandemu výskumníkov nezistila súvislosť ťažšieho priebehu COVID-19 u aktuálnych fajčiarov na základe prehľadu odbornej literatúry, iné i naposledy…