MEMO 03/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, vyskytli sa sťažnosti, že pacientom, ktorí boli už dlhšie nahlásení do RVO cestou psychiatra, po istom čase bez ich súhlasu im bola uvoľnená blokáda prístupu a došlo u nich k finančným stratám. Ak sa s takouto sťažnosťou obrátia na psychiatra, majú byť poučení, že by mali podať podnet priamo na Úrad pre reguláciu…

MEMO 02/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, upozornenie: psychiater v prípade nahlasovania pacienta s diagnózou patologického hrania do RVO cestou NCZI má zákonnú povinnosť urobiť tak do 3 dní. Ak pacient s nahlásením súhlasil. Ale keďže NCZI posúva hromadne všetky nahlásenia do RVO iba raz mesačne, vždy k 20. dňu v mesiaci stalo sa, že niektorí nahlásení pacienti, ktorí o…

MEMO 01/2020: Register vylúčených osôb – hráči

Vážení kolegovia, v zhode s ústavou SR pribudla nová možnosť vystúpiť z RVO pre pacientov s diagnózou patologického hráčstva registrovaných cestou psychiatra. Môžu po 6 mesiacoch od prihlásenia sami požiadať cestou psychiatra o deregistráciu aj v prípade, ak po vyšetrení neabsolvovali odporúčanú liečbu, bez ohľadu na ich stav abstinencie. Podobne ako tí, čo sa sami…