Edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť

Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, v Bratislave poriada v šk. r. 2016/2017 1 x týždenne edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl Program: 1. Úvod do problematiky drogových závislostí. 2. Diskusia. 3. Prehliadka detoxifikačného oddelenia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Miesto konania: CPLDZ, Hraničná 2, Bratislava (Prednášková CPLDZ na 2.…

Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie 2015

Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. – 4. 10.2015, nájdete k nahliadnutiu nižšie:   1. Ľ. Okruhlica: Poznámky k odboru medicíny drogových závislostí Stiahnuť 2. Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, Z. Ondrejková: Využitie naltrexonu a placeba u pacientov so závislosťou od alkoholu Stiahnuť 3. Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková,…