Memo 04/2024: Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Medicína drogových závislostí

Memo 04/2024: Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Medicína drogových závislostí Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, prihláste sa na akreditovaný certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Medicína drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. V obsahu vzdelávania sa sprostredkúvajú aktuálne témy: –  význam a implementácia štandardných toxikologických vyšetrení, – špecifiká…

Memo 03/2024: Naloxon distribuovaný medzi užívateľov v USA neviedol k poklesu úmrtí na predávkovania opioidami

Memo 03/2024: Naloxon distribuovaný medzi užívateľov v USA neviedol k poklesu úmrtí na predávkovania opioidami Štúdia amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) nezistila pokles úmrtí po predávkovaní opioidami medzi komunitami, kde sa užívateľom distribuovalo antidotum naloxon, a tými, kde ho nemali k dispozícii. Link: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-funded-intervention-did-not-impact-opioid-related-overdose-death-rates-over-evaluation-period — S pozdravom MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR…