Memo 01/2023: Suchý február

Memo 01/2023: Suchý február Vážení kolegovia, odporúčame Vám podporiť medzinárodnú kampaň “Suchý február”, s jedinou poznámkou, že namiesto úvodného importovaného sloganu z Česka, že “Abstinencia je umenie“; propagovať terapeuticky pozitívne konštatovanie, že “Abstinencia je pre človeka prirodzená“. S kolegiálnym pozdravom MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. riaditeľ CPLDZ Bratislava hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí