Memo 01/2023: Suchý február

Memo 01/2023: Suchý február Vážení kolegovia, odporúčame Vám podporiť medzinárodnú kampaň „Suchý február“, s jedinou poznámkou, že namiesto úvodného importovaného sloganu z Česka, že „Abstinencia je umenie„; propagovať terapeuticky pozitívne konštatovanie, že „Abstinencia je pre človeka prirodzená„. S kolegiálnym pozdravom MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. riaditeľ CPLDZ Bratislava hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí