Udelenie štátneho vyznamenania

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 1. januára 2023 štátne vyznamenania 28 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Jedným z ocenených bol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a hlavný odborník MZ SR pre odbor medicíny drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., ktorému bol udelený…