Zdravie a zdravotníctvo na Slovensku v Európskom porovnaní v roku 2016

Zdravie a zdravotníctvo na Slovensku v Európskom porovnaní v roku 2016 (Analýzy a komentáre založené na údajoch správy OECD: Health at a Glance: Europe 2016) Pretože medicína drogových závislostí funguje v kontexte celého zdravotníctva, podrobili sme podrobnejšej analýze všetky dostupné údaje z podkladového materiálu OECD so zameraním sa na postavenie slovenského zdravotníctva v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Podnetom k tejto…