Konzultácie pri škodlivom užívaní alkoholu

Konzultácie pri škodlivom užívaní alkoholu Od februára 2017 ponúka naše centrum nový program pre pacientov, ktorí nie sú závislí od alkoholu, ale potrebujú pomôcť s abstinenciou kvôli telesným ochoreniam, alebo psychickým problémom Program zahŕňa vstupné vyšetrenie a následné ambulantné kontroly u lekára. Program bude realizovaný formou ambulantných konzultácií mimo hlavnej budovy centra na vysunutom pracovisku…