Informácie pre pacientov pred prijatím na lôžkové oddelenie


Informácie pre pacientov pred prijatím na  lôžkové oddelenie

Podmienky pred vstupom na oddelenie:

 • pacient je evidovaný v Centrálnej karte CPLDZ
 • pacient má platné zdravotné poistenie / samoplatca
 • absolvoval psychiatrické vyšetrenie
 • odovzdal moč na toxikologické vyšetrenie a absolvoval dychovú skúšku na alkohol
 • bol realizovaný odber krvi (ak je to medicínsky možné),
 • pacient by mal mať psychologické vyšetrenie a absolvované jedno didaktoterapeutické sedenie pred prijatím na oddelenie
 • pacient podpisom potvrdil dobrovoľný vstup na oddelenie (samostatné tlačivo)

Poradovník a termín nástupu na oddelenie má v kompetencii vrchná sestra CPLDZ.

Na oddelenie je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz alebo platný cestovný pas
 • lieky, ktoré užívate a máte ich predpísané lekárom,  napr. na srdce, alergie, astmu a pod. a zároveň  by ste mali  priniesť správu od vášho ošetrujúceho lekára o ordinácii týchto liekov
 • vlastné denné oblečenie, pyžamo, úbor na cvičenie, oblečenie do každého počasia
 • vlastné prezuvky a tenisky
 • vlastné spodné prádlo (minimálne 2 súpravy spodnej bielizne, 2 páry ponožiek)
 • vlastné hygienické potreby
 • vlastný príbor, hrnček, pero

CPLDZ v prípade akútneho prijatia zabezpečí len najnevyhnutnejšie z vyššie uvedeného.

Na oddelenie je možné priniesť si:

 • knihy (vhodnosť posúdi psychológ  – určite NIE knihy s drogovou tematikou)
 • krížovky, maľované krížovky, SUDOKU
 • cigarety – maximálne 1 kartón – originálne zabalené (nie tabak)
 • peniaze – maximálne 5 € + mimobratislavskí pacienti aj na cestu domov

Zo strany CPLDZ je zabezpečená strava 5 krát denne, na prilepšenie je možné si priniesť tieto potraviny:

 •  káva
 • cukor – kockový alebo porciovaný cukor
 • chlieb, pečivo, vianočka
 • med, lekvár, maslo
 • ovocné sirupy – nie v sklenených fľašiach
 • minerálka
 • ovocie (max. 2 kg na 1 týždeň – okrem citrónov)
 • zelenina (max. 2 kg na 1 týždeň – okrem cibule a cesnaku)
 • sladkosti (na 1 týždeň max. 10 ks HORALKY / TATRANKY/APENINKY)
 • obilninové vločky alebo Műsli – 1000g (nie műsli tyčinky!)
 • mlieko max. 2 l

Potraviny si prineste  v originálnom, neotvorenom balení, v primeranom množstve.

Na oddelenie NEPATRÍ:

 • alkohol
 • drogy
 • cenné veci, zbrane – ani vreckový nožík
 • DVD, notebook, tablet
 • hudobné nástroje
 • rádio, budík
 • vlastná posteľná bielizeň
 • oblečenie s nevhodným motívom

Pacientovi neodporúčame:

 • nosiť na oddelenie značkové /drahé/ oblečenie, v prípade nedodržania odporúčania robí tak na vlastnú zodpovednosť.

Príjem pacienta na oddelenie:

 • pri príjme na oddelenie  pacient  podstupuje vstupnú prehliadku – kontrola osobných vecí za účelom kontroly vecí, ktoré na oddelenie nepatria
 • odovzdá moč na toxikologické vyšetrenie, absolvuje dychovú skúšku na alkohol, odber krvi podľa ordinácie lekára,  vstupné vyšetrenie lekárom,  vstupný pohovor so sestrou

Základné pravidlá pri pobyte na oddelení:

 • užívanie naordinovaných liekov
 • účasť na terapeutických aktivitách podľa denného rozpisu s ohľadom na zdravotný stav
 • dodržiavanie osobnej hygieny
 • slušné správanie voči spolupacientom a personálu
 • rešpektovanie  obmedzeného kontaktu s ľuďmi mimo oddelenia
 • pacientovi počas pobytu (nielen pri prijímaní) môžu byť skontrolované osobné veci a vyšetrený moč na prítomnosť alkoholu a drog
 • za závažné porušenie režimu môže byť pacient prepustený z oddelenia a preložený do ambulantnej liečby
 • dodržiavanie liečebného režimu, riadi sa podľa stavu pacienta a určenia lekárom

Kontakt s príbuznými:

 • pacient  je poučený, že na oddelení CPLDZ nie sú povolené návštevy
 • priamy telefonický  kontakt pacienta s príbuznými a blízkymi je možný po 14 dňoch liečby, osobný kontakt je možný počas víkendových vychádzok  v strednodobej liečbe
 • počas prvých 14 dní – ak si pacient potrebuje niečo neodkladne vybaviť, je možný telefonát prostredníctvom personálu, potom už samostatne