Príručka pre príbuzných pacientov závislých od psychoaktívnych látok

Závislosť Závislosť od psychoaktívnych látok je definovaná ako užívanie nejakej látky, ktoré má prednosť pred aktivitami, ktorých si predtým človek cenil viac. Príznaky závislosti: silná túžba – baženie (craving), ťažkosti v sebaovládaní vo vzťahu  k návykovej látke, odvykacie príznaky, rast tolerancie (na dosiahnutie rovnakého účinku potrebuje závislý väčšie množstvo alkoholu, vyššiu dávku drogy), zanedbávanie iných…