Odborné výstupy


Zoznam článkov publikovaných v odborných časopisoch

Príspevky publikované v domácej odbornej literatúre:

 1. Okruhlica Ľ.: Kanabis a vedenie motorového vozidla. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2019, roč.54, č.2, s. 89 – 90
 2. Okruhlica Ľ.: 62. zasadanie Komisie OSN pre narkotické drogy. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2019, roč.54, č.2, s. 94 – 97
 3. Okruhlica Ľ.: Medicínske využitie kanabisu. Zdravotnícke noviny, 2019, ročník XXIV/LXVII, č.14, s.6.
 4. Okruhlica, Ľ., Kamendy, Z.: Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Medicína drogových závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2019, roč. 54, č.1, s. 49 – 51
 5. Koyšová M., Palkovič P.: Centrum pre liečbu drogových závislostí: drogy v súčasnej praxi lekára. Kompendium medicíny, 2018, č.15, s.33 – 34. ISSN 1336-4871
 6. Okruhlica Ľ.: Európske minimálne štandardy kvality znižovania dopytu po drogách. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2017, roč. 52, č.1, s. 35 – 42
 7. Kurilla, A., Muchová, J., Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ.: Používanie počítačov a internetu adolescentmi. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.1, s. 5 – 19
 8. Okruhlica, Ľ.: Stanovisko hlavného odborníka MZSR pre medicínu drogových závislostí k otázke dekriminalizácie drog. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.1, s. 41 – 44 (Listy editorovi)
 9. Kurilla, A., Kamendy, Z., Okruhlica, Ľ.: Vybrané prediktory retencie v liečbe u patologických hráčov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.3, s. 101 – 118
 10. Grohol, M. – Fiľarská, A. – Kamendy, Z. – Rášo, B. – Selepová, S.: Dostupnosť a kvalita psychiatrických vyšetrení nariadených Policajným zborom SR podľa §91, ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.4, s. 149 – 170
 11. Okruhlica, Ľ.: „Vývoj nových liekov je rizikový, ale pre pokrok nevyhnutný“. Lekárnik, 2016, č. 2, ročník 21, s. 16-17.
 12. Bodnár, B., Dóci I., Hičárová, T., Kantorková, A., Lúčna, S., Martinove, M., Višnovský E.: Návrh odporúčaní pre substitučnú liečbu závislosti od opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2015, roč. 50, č.3, s.129 – 143.
 13. Okruhlica, Ľ.: Správa zo seminára „alcohol interlocks and fight against drink-driving“ (Viedeň, 30. január 2015). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2015, roč. 50, č.2, s. 69 – 71
 14. Okruhlica Ľ.: Acetyl -L-karnitín v adiktológii. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2015, roč. 50, č.1, s. 23 – 26
 15. Okruhlica Ľ.: List pre súdnych znalcov psychiatrov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2014, roč. 49, č.5, s. 267 – 270.
 16. Alexanderčíková, Z., Okruhlica Ľ., Slezáková, S., Kantorková, A.: Použitie alkulačky v praxi. Alkoholizmus a drogové závislisti, 2014, roč. 49, č.4, s. 177- 199.
 17. Tejová, M., Coufalová, J., Slezáková, S., Okruhlica, Ľ.: Finančná odmena ako silný motivátor v liečbe závislosti od tabaku. Cesta, 2013, roč. 11, č. 5, s. 16 – 20.
 18. Gazdíková, K., Gazdík, F., Kajaba, I., Hučková, D., Okruhlica, Ľ., Farkašová, D.: Drogová závislosť a hepatitída C. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2013, roč. 48, č. 3, s. 125 – 143.
 19. Slezáková, S., Okruhlica, Ľ.: Mortalita u pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2013, roč. 48, č. 2, s. 85 – 94.
 20. Okruhlica, Ľ.: Telesná lenivosť ako závislosť. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, roč. 46, č. 2, s. 65 – 77.
 21. Okruhlica, Ľ.: Telesná lenivosť ako závislosť. II. časť. Cesta, 2013, roč. 11, č. 2, s. 18 -22.
 22. Okruhlica, Ľ.: Telesná lenivosť ako závislosť. Cesta, 2013, roč. 11, č. 1, s. 10 – 13.
 23. Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ., Kovácsová, E.: Sexuálne dysfunkcie u pacientov pri vstupe do liečby závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2013, roč. 48, č. 1, s. 15 – 24.
 24. Okruhlica, Ľ: Metodický pokyn – vyšetrenie vodičov, ktorí riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2013, roč. 48, č. 1, s. 51 – 56.
 25. Okruhlica, Ľ.: Aktualizácia postupov detekcie a intervencií pri zdravie poškodzujúcom pití. Medical pactice, 2013, roč. 8, č. 1, s. 12 – 15.
 26. Okruhlica, Ľ., Struňáková, J.: „Obvyklá jednorazová dávka“ nie je medicínsky problém. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2012, roč. 47, č. 4, s. 229 – 237.
 27. Okruhlica, Ľ., Šteliar I., Slezáková S.: Drogová závislosť – aktuálna situácia v Slovenskej republike. Interná medicína, 2011, roč. 10, č. 10, s. 450 – 454.
 28. Palkovič, P., Alexanderčíková, Z., Slezáková, S., Vojtková, D., Okruhlica, Ľ.: Kombinovaná diagnóza: závislosť od metamfetamínov a psychóza. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, roč. 46, č. 3, s. 175 – 183.
 29. Palkovič, P., Okruhlica, Ľ., Kocúriková, M.: Význam toxikológie pri diagnóze psychózy. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2011, roč. 46, č. 1, s. 52.
 30. Okruhlica, Ľ., Alexanderčíková, Z., Slezáková, S., Olejárová V.: Prečo je potrebné zmeniť zákon o súdom nariadených liečeniach. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, roč. 46, č. 1, s. 35 – 40.
 31. Okruhlica, Ľ.: Príručka pre intervencie pri poruchách mentálnych, neurologických a súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok v nešpecializovanom zdravotníckom prostredí. (Recenzia) Alkoholizmus a drogové závislosti, 2010, roč. 45, č. 5, s. 304 – 307.
 32. Tejová, M., Coufalová, J., Slezáková S., Okruhlica, Ľ.: Finančná odmena ako silný motivátor v liečbe závislosti od tabaku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 5, s. 273 – 284.
 33. Palkovič, P., Okruhlica, Ľ., Luknárová, K.: Ukončenie podávania antihypertenzív pri efektívnej liečbe závislostí. Interná medicína, 2009, roč. 9, č. 7 – 8, s. 365 – 369.
 34. Okruhlica Ľ., Valková I., Kantorková A.: Vplyv superega terapeuta na komunikáciu v psychiatrii. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 3, s. 53.
 35. Okruhlica Ľ., Kantorková A., Lenerová S.: Vplyv ega terapeuta na komunikáciu v psychiatrii. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 3, s. 52.
 36. Alexanderčíková Z., Okruhlica Ľ., Zlepšenie prístupu do liečby pre ľudí s problémami s drogami a alkoholom – IATPAD projekt (Medzinárodný projekt Európskej komisie realizovaný v ôsmych krajinách európy.). Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 3, s. 25.
 37. Slezáková S.: Hodnotenie efektívnosti liečby pacientov so závislosťou od alkoholu. Zdravotnícke noviny, 2009, roč. 14, č. 42, s. 4.
 38. Slezáková S., Palkovič P., Kovácsová E., Okruhlica Ľ.: Hodnotenie efektívnosti liečby pacientov so závislosťou od alkoholu metódou periodického, kohortového sledovania. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 34.
 39. Okruhlica Ľ., Struňáková J.: Prečo odvykanie nie je medicínskou metódou liečby závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 32.
 40. Kovácsová E., Lenerová S., Majdová M., Okruhlica Ľ.: Prečo substitúcia je len časťou programu substitučnej liečby? Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 25.
 41. Gazdíková K., Gazdík F., Hanzel J., Kajaba I., Okruhlica Ľ.: Výskyt HCV a distribúcia genotypov u intravenóznych drogovo závislých jedincov a u klientov resocializačných zariadení na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 19.
 42. Gazdík F., Gazdíková K., Okruhlica Ľ., Laktiš K., Krátky A., Hanzel J.: Rozdiel v trvalej virologickej odpovedi na kombinovanú imunomodulačnú liečbu chronickej vírusovej hepatitídy u intravenóznych závislých jedincov a u non-abuserov. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 18.
 43. Okruhlica Ľ.: Odvykanie nie je liečba. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 3, s. 177 – 179.
 44. Okruhlica Ľ., Slezáková S., Vojtková D.: Rýchlosť eliminácie alkoholu pri vstupe do liečby. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 1, s. 25.
 45. Okruhlica Ľ. Luknárová K.: Antihypertenzíva či abstinencia – dilema mnohých pijanov. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 1, s. 24.
 46. Valková I., Okruhlica Ľ.: Môže byť slušný človek zároveň alkoholikom? Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 2, s. 67 – 82.
 47. Okruhlica Ľ.: Suboxone – dobrý nápad! – Metadon ešte lepší? Zdravotnícke listy, 2009, č. 20, s. 31.
 48. Gazdik F., Gazdikova K., Laktis K., Okruhlica L., Fejdiova K., Danis D., Pijak MR., Wsolova L., Kajaba I., Kratky A.: High virologic sustained response for former young intravenous drug users with chronic hepatitis C treated by pegylated interferon-α plus ribavirin. Bratislavské lekárske listy, 2009, roč. 110, č. 2, s. 77 – 84.
 49. Belovičová M., Jašková A., Lenerová S.: Chronická hepatitída C a depresia – obávaná dvojkobinácia? Psychiatria pre prax, 2008, roč. 9, č. 6, s. 282 – 284.
 50. Okruhlica Ľ.: Princípy testovania vodičov na drogy. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2008, roč. 43, č. 4, s. 239 – 244.
 51. Okruhlica Ľ.: Pokroky v diagnostike a liečbe závislosti od tabaku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2008, roč. 43, č. 1, s. 29 – 40.
 52. Kovácsová E.: Rodina ako významný činiteľ v prevencii, v liečbe a v doliečovacom procese závislostí od psychoaktívnych látok. Sociálna prevencia – Drogové závislosti. Informačno-vzdelávací bulletin, 2007, roč. 3, č. 3, s.
 53. Okruhlica Ľ., Majdová M., Slezáková S., Holčíková S.: Desiaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava (II. časť – kvantitatívne údaje). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 5, s. 259 – 270.
 54. Okruhlica Ľ.: Drogy v kontexte zdravotníctva. In: eDrogy – Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie závislostí (Záverečná konferencia), 2007, s. 83 – 88.
 55. Okruhlica Ľ., Holčíková S., Slezáková S., Majdová M.: Desiaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava (I. časť – kvalitatívne informácie). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 4, s. 219 – 226.
 56. Šteliar I., Okruhlica Ľ.: Príspevok k problematike odhadu problémového užívania drog na príklade pre Bratislavu. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 3, s. 129 – 144.
 57. Okruhlica Ľ., Kovácsová E.: Dobrá prognóza pre väčšinu pacientov liečených zo závislosti od heroínu a alkoholu. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 2, s. 65 – 76.
 58. Okruhlica Ľ., Stowasserová N.: Konečne – Národný akčný plán pre problémy s alkoholom. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 1, s. 59 – 63.
 59. Okruhlica Ľ.: Terminológia a diagnostika pri užívaní psychoaktívnych látok bez duševnej poruchy. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 5, s. 273 – 282.
 60. Bušová Z., Kovácsová E., Okruhlica Ľ.: Užívanie drog v rekreačnom prostredí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 4, s. 231 – 242.
 61. Gazdík F., Okruhlica Ľ., Laktiš K., Gazdíkova K., Daniš D., Fejdiová K., Piják M. R., Mesárošová A., Stankovič I.: Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C. Via practica, 2006, roč. 3, č. 10, s. 478 – 482.
 62. Okruhlica Ľ., Šteliar I.: Škodlivé užívanie, nie abúzus! – Dôležitá korekcia prekladu MKCH-10 pre klinickú prax. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 3,
  167 – 175.
 63. Gazdík F., Laktiš K., Gazdíkova K., Brix M., Okruhlica Ľ., Koncová K., Stankovič I., Kajaba I., Krátky A.: Terapeutická účinnosť kombinovanej imunomodulačnej liečby pegylovaným interferónom alfa plus ribavirín u bývalých jedincov s drogovou závislosťou. (Priebežné výsledky klinického sledovania). Slovenský lekár, 2006, roč. 16, č. 3 – 4, s. 107 – 110.
 64. Okruhlica Ľ., Bušová Z.: Aktuálne poznámky k ochranným liečeniam na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 2, s. 67 – 75.
 65. Gazdík F., Okruhlica Ľ., Krátky A., Gazdíková K., Šestnásť rokov od objavenia genómu vírusu hepatitídy C. Slovenský lekár, 2005, roč.15 , č. 3-4, s. 59 – 62.
 66. Okruhlica Ľ., Slezáková S.: Problém s prístupom k psychiatrickej starostlivosti pre pacientov so závislosťou. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2005, roč. 40, č. 3, 129 – 137.
 67. Formánková S.: Dôležitá úloha lekárnikov pri zamedzení šírenia HIV/AIDS. Zdravotnícke noviny, 2005, roč. 10, č. 22, s. 9.
 68. Okruhlica Ľ., Formánková S.: Úloha lekární v prevencii infekcie HIV u vnútrožilových užívateľov drog na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2005, roč. 40, č. 1,  3 – 12.
 69. Okruhlica Ľ., Szemzö I.: Nedostatočné dôkazy o účinnosti rovesníckych programov primárnej protidrogovej prevencie. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2004, roč. 39, č. 2, s. 65 – 73.
 70. Okruhlica Ľ.: Informácie z 37. Zasadania Komisie pre narkotické drogy. (Commission on narcotic drugs). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2004, roč. 39, č. 2, s. 117 – 118.
 71. Okruhlica Ľ.: Program metadónovej udržiavacej liečby v prevencii HIV v SR. Slovenský lekár, 2004, roč. 14, č. 11 – 12, 341 – 344.
 72. Stowasserová N., Okruhlica Ľ.: Mládež a drogy z pohľadu zdravotníctva. Prevencia, 2004, roč. III., č. 4, 3 – 14.
 73. Okruhlica Ľ., Klempová D.: Metadónová udržiavacia liečba – štandard v gravidite (katamnestická štúdia). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38, č. 3, s. 129 – 135.
 74. Novotná G.: Informácia o ministerskom segmente konanom pri príležitosti 46. zasadnutia Komisie pre narkotické drogy vo Viedni v dňoch 8. – 15. 4. 2003. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38, č. 2, s. 113 – 115.
 75. Chaban I., Stowasserová N., Okruhlica Ľ.: Vybrané aktivity odboru drogových závislostí v uplynulom desaťročí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38, č. 2, s. 99 – 108.
 76. Okruhlica Ľ., Gazdík F., Klempová D.: Hepatitída C a aktuálne súvislosti s odborom drogových závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38, č. 2, s. 75 – 82.
 77. Okruhlica Ľ., Klempová D., Bajcárová Ľ.: Depresie a skóre BECKovho dotazníka u pacientov so závislosťou od opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č 4 – 5, s. 209 – 218.
 78. Okruhlica Ľ.: Posudzovanie plnenia účelu súdom nariadených ochranných liečení u užívateľov psychoaktívnych látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č. 3, s. 177 – 180.
 79. Okruhlica Ľ., Raková M., Cymbalová D., Klempová D., Bajcárová Ľ., Stowasserová N., Gúthová M.: Piaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č. 2, s. 77 – 84.
 80. Okruhlica Ľ., Bajcárová Ľ., Klempová D.: Depresie a skóre BECKovho dotazníka u pacientov so závislosťou od alkoholu. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č. 1, s. 15 – 22.
 81. Novotná G., Okruhlica Ľ.: TransDrug – projekt na analýzu potrieb multiprofesionálneho vzdelávania v oblasti drogových závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 4 – 5, s. 265 – 267. 
 82. Okruhlica Ľ., Lietavová K., Raková M., Klempová D., Kačo J.: Hodnotenie programu detoxifikácie s použitím kodeínu v CPLDZ Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 4 – 5, s. 237 – 247.
 83. Okruhlica Ľ.: Praktický význam reverzibility syndrómu závislosti od psychoaktívnych látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 4 – 5, s. 205 – 210.
 84. Okruhlica Ľ., Novotná G., Živný H., Cymbalová D., Gúthová M.: Model Multimodálneho Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (1996 –2001). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 3, s. 171 – 176.
 85. Okruhlica Ľ., Valentová J., Varholáková L., Raková M., Lietavová K., Hoozová A.: Zisťovanie koncentrácie plazmatického metadónu v metadónovej udržiavacej liečbe. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 3, s. 159 – 165.
 86. Okruhlica Ľ.: Význam a prístupy k hodnoteniu v liečbe závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 2, s. 125 – 127.
 87. Okruhlica Ľ., Vidová M., Hoozová A., Klempová D.: Faktor alimentárneho maku v diagnostike užívania opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 2, s. 71 – 76.
 88. Okruhlica Ľ.: Informácie zo 44. Zasadania Komisie pre narkotické drogy v Úrade OSN pre kontrolu drog vo Viedni. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 2, s. 55 – 57.
 89. Okruhlica Ľ.: Economic and Social council commision on narcotic drugs. Forty-fourth session, Vienna, 20 – 29, March, 2001. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 1, s. 61 – 62.
 90. Okruhlica Ľ., Tuimuľáková K., Klempová D.: Mast u pacientov so závislosťou od opioidov v prvom desaťročí epidémie. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 1, s. 3 – 9.
 91. Okruhlica Ľ.: Praktická politika v oblasti závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2000, roč. 35, č. 4 – 5, s. 265 – 267.
 92. Okruhlica Ľ.: Zobrazenie konzumu alkoholu v dotazníku MAST v asociácii s faktormi pohlavia a etnicity u Cigánov. Protialkoholický obzor, 1989, roč. 24, č. 3, s. 129 – 134.
 93. Okruhlica Ľ.: Zobrazenie konzumu alkoholu u Cigánov v dotazníku MAST. Protialkoholický obzor, 1987, roč. 22, č. 3, s. 141 – 147.
 94. Gažíková J. Okruhlica Ľ.: Možnosti etnopsychiatrického prístupu ku skúmaniu syndrómu závislosti od alkoholu u cigánskeho etnika. (Niektoré doterajšie zistenia). Protialkoholický obzor, 1985, roč. 20, č. 4, s. 205 – 209.

Príspevky publikované v zahraničnej odbornej literatúre:

 1. Okruhlica Ľ., Kamendy Z.: Prevalence of gamma-glutamyltransferase and mean corpuscular volume laboratory markers in alcohol dependent patients. Alcohol Drug Addict 2018; 31 (4): 265-272.
 2. Rehm et al: Towards new recommendations to reduce the burden of alcohol-induced hypertension in the European Union. BMC Medicine (2017) 15:173. DOI 10.1186/s12916-017-0934-1.
 3. Gazdíková K., Gazdík F., Kajaba I., Hučková D., Okruhlica Ľ., Farkašová D.: Vývoj séroprevalencie hepatitídy C v rizikovej skupine drogovo závislých jedincov v rokoch 2004 – 2008 na Slovensku. Vnitřní Lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 179 – 182.
 4. Slezáková S., Okruhlica Ľ.: Motivácia na liečbu hepatitídy C u užívateľov psychoaktívnych látok. Adiktologie, 2011, roč. 11, č. 3, s. 142 – 146.
 5. Gilchrist, G., Moskalewicz, J., Slezakova, S., Okruhlica, L., Torrens, M., Vajd, R. and Baldacchino, A.: Staff regard towards working with substance users: a European multi-centre study. Addiction, 2011, Vol. 106, Issue 6, p. 1114 – 1125.
 6. Kogoj, D., Addolorato, G., Ferrulli, A., Mouzas, I., Okruhlica, L., Poldrugo, F. A., Schlaff, G., Zima, T., Lesch, O., Walter, H.: Alpe Adria report 2010 – conclusions and recommendations for the treatment of alcohol dependence. Frontier in Psychiatry, 2011, 2: doi: 10.3389/fpsyt.2011.00058
 7. Živný H., Okruhlica Ľ.: Slovak Republic. In: G. Meyer et al. (eds.), Problem Gambling in Europe: Challenges, Prevention, and Interventions, Springer Science + Business Media, LLC 2009
 8. Okruhlica Ľ.: Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronickým ochorením. Adiktologie, Suppl., 2009, Vol. 9, No. 1, p. 10 – 15.
 9. Okruhlica Ľ.: Medicína založená na dôkazoch a drogová politika. Adiktologie, 2009, Vol. 9, No. 1, p. 36 – 43.
 10. Okruhlica Ľ., Slezáková S.: Priberanie na hmotnosti pacientov v metadónovom udržiavacom programe ako návrat k populačnej norme. Časopis lékařů českých, 2008, Vol. 147, No. 8, p. 426 – 430.
 11. Schmid, R., Fischer, G., Mehic-Basara, N., Kantchelov, A., Ivancic, A., Touzeau, D., … Brewer, C. (2007). Heroin Addiction and Related Clinical Problems EUROPEAN OPIATE ADDICTION TREATMENT ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS. The Official Journal.
 1. Valentová J., Horáková R., Okruhlica Ľ., Devínsky F.: Stereoselective determination of methadone and its main metabolite in serum and urine from methadone maintenance patients. Neuroendocrinogy Letter, 2006, Vol. 27, Supplement 2, p. 130 – 133.
 2. Okruhlica Ľ.: (Ne)doporučovanie liečby pri diagnóze závislosti. Adiktologie, 2006, Vol. 6, No. 3, p. 378 – 387.
 3. Slezáková S., Okruhlica Ľ.: Postoje odborných pracovníkov v zdravotnictve k pacientom so závislosťou. Adiktologie Supplementum, 2006, Vol. 6, No. 2, p. 270 – 271.
 4. Okruhlica Ľ.: Medicínsky model priebehu závislosti humanistické dôsledky. Adiktologie Supplementum, 2006, Vol. 6, No. 2, p. 267 – 268.
 5. Okruhlica Ľ., Bušová Z.: Zistenie alkoholémie sa pri závislosti iba parciálne kryje s diagnózou opitosti i v prípadoch korektne stanovených. Adiktologie, 2006, Vol. 6, No. 2, p. 174 – 179.
 6. Klempova D., Okruhlica L.: No intrauterine growth retardation in babies of mothers stabilized on methadone before conception and throughout thei pregnancies. Heroin Addiction and Related Clinical Problems 2005, March 2006, Vol. 8, 1, p. 25 – 30.
 7. Okruhlica L., Valentova J., Devinsky F., Formankova S., Klempova D.: Methadone  serum concentration and its relationship to methadone dose revisited. Heroin Addiction and Related Clinical Problems 2005, December 2005, Vol. 7,  4, p. 49 – 58.
 8. Okruhlica L., Devinsky F., Klempova D., Valentova J.: Reduction in self-reported nicotine dependence after stabilization in methadone maintenance treatment. Heroin Addiction and Related Clinical Problems 2003, Vol. 5, No. 1, p. 39 – 46.
 9. Okruhlica Ľ., Klempová D.: Hodnocení programu vakcinace proti hepatitidě typu B u uživatelů drog v Bratislavě. Evaluation of a Hepatitis B Vaccination Program among Drug Users in Bratislava, Adiktologie, 2002, Vol. 2, No. 2, p. 11 – 18.
 10. Okruhlica L., Devinsky F., Valentova J., Klempova D.: Does therapeutic threshold of methadone concentration in plasma exist? Heroin Addiction and Related Clinical Problems 2002; Vol. 4, No. 1, p. 29 – 36.
 11. Okruhlica L., Mihalkova A., Klempova D., Skovayova L.: Three-Year Follow-Up, Study of Heroin Users in Bratislava. European Addiction Research, 2002, Vol. 8, No. 2, p. 103 – 106.
 12. Okruhlica L., Kaco J., Klempova D.: Sports Activities in the Prevention of Heroin European Addiction Research, 2001, Vol. 7, No. 2, p. 83 – 86.
 13. Okruhlica L., Klempova D., Timulakova K.: Articulation of codeine treatment and methadone maintenance programmes. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, 2000, Vol. 3. No. 1, p. 33 – 39.
 14. Okruhlica L., Klempova D.: Hepatitis C infected patients and higher doses of methadone. Heroin Addiction & Related Clinical Problems, December 2000, Vol. 2, No. 2, p. 57 – 58.