Odborné výstupy


Zoznam článkov publikovaných v odborných časopisoch

Príspevky publikované v domácej odbornej literatúre:

 1. Okruhlica Ľ.: Medicínske využitie kanabisu. Zdravotnícke noviny, 2019, ročník XXIV/LXVII, č.14, s.6.
 2. Okruhlica, Ľ., Kamendy, Z.: Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Medicína drogových závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2019, roč. 54, č.1, s. 49 – 51
 3. Koyšová M., Palkovič P.: Centrum pre liečbu drogových závislostí: drogy v súčasnej praxi lekára. Kompendium medicíny, 2018, č.15, s.33 – 34. ISSN 1336-4871
 4. Okruhlica Ľ.: Európske minimálne štandardy kvality znižovania dopytu po drogách. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2017, roč. 52, č.1, s. 35 – 42
 5. Kurilla, A., Muchová, J., Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ.: Používanie počítačov a internetu adolescentmi. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.1, s. 5 – 19
 6. Okruhlica, Ľ.: Stanovisko hlavného odborníka MZSR pre medicínu drogových závislostí k otázke dekriminalizácie drog. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.1, s. 41 – 44 (Listy editorovi)
 7. Kurilla, A., Kamendy, Z., Okruhlica, Ľ.: Vybrané prediktory retencie v liečbe u patologických hráčov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.3, s. 101 – 118
 8. Grohol, M. – Fiľarská, A. – Kamendy, Z. – Rášo, B. – Selepová, S.: Dostupnosť a kvalita psychiatrických vyšetrení nariadených Policajným zborom SR podľa §91, ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2018, roč.53, č.4, s. 149 – 170
 9. Okruhlica, Ľ.: „Vývoj nových liekov je rizikový, ale pre pokrok nevyhnutný“. Lekárnik, 2016, č. 2, ročník 21, s. 16-17.
 1. Bodnár, B., Dóci, I., Hičárová, T., Kantorková, A., Lúčna, S., Martinove, M., Višnovský, E.: Návrh odporúčaní pre substitučnú liečbu závislosti od opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2015, roč. 50, č. 3, s. 129 – 143
 2. Okruhlica, Ľ.: Acetyl-L-karnitín v adiktológii. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2015, roč. 50, č. 1, s. 23 – 26
 3. Okruhlica, Ľ.: List pre súdnych znalcov psychiatrov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2014, roč. 49, č. 5, s. 267 – 270.
 4. Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ., Slezáková, S., Kantorková, A.: Použitie alkulačky v praxi. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2014, roč. 49, č. 4, s. 177 – 199.
 5. Alexanderčíková, Z., Okruhlica, Ľ., Kovácsová, E.: Sexuálne dysfunkcie u pacientov pri vstupe do liečby závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2013, roč. 48, č. 1, s. 15 – 24.
 6. Okruhlica, Ľ: Metodický pokyn – vyšetrenie vodičov, ktorí riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2013, roč. 48, č. 1, s. 51 – 56.
 7. Okruhlica, Ľ., Struňáková, J.: „Obvyklá jednorazová dávka“ nie je medicínsky problém. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2012, roč. 47, č. 4, s. 229 – 237.
 8. Okruhlica, Ľ.: Aktualizácia postupov detekcie a intervencií pri zdravie poškodzujúcom pití. Medical practice, 2013, roč. 8, č. 1, s. 12 – 15.
 9. Okruhlica Ľ., Šteliar I., Slezáková S.: Drogová závislosť – aktuálna situácia v Slovenskej republike. Interná medicína, 2011, roč. 11, č. 10, s. 463 – 467.
 10. Palkovič, P., Alexanderčíková, Z., Slezáková, S., Vojtková, D., Okruhlica, Ľ.: Kombinovaná diagnóza: závislosť od metamfetamínov a psychóza. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, roč. 46, č. 3, s. 175 – 183.
 11. Okruhlica, Ľ.: Telesná lenivosť ako závislosť. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, roč. 46, č. 2, s. 65 – 77.
 12. Palkovič, P., Okruhlica, Ľ., Kocúriková, M.: Význam toxikológie pri diagnóze psychózy. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2011, roč. 46, č. 1, s. 52.
 13. Okruhlica, Ľ., Alexanderčíková, Z., Slezáková, S., Olejárová V.: Prečo je potrebné zmeniť zákon o súdom nariadených liečeniach. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, roč. 46, č. 1, s. 35 – 40.
 14. Okruhlica, Ľ.: Príručka pre intervencie pri poruchách mentálnych, neurologických a súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok v nešpecializovanom zdravotníckom prostredí. (Recenzia) Alkoholizmus a drogové závislosti, 2010, roč. 45, č. 5, s. 304 – 307.
 15. Tejová, M., Coufalová, J., Slezáková S., Okruhlica, Ľ.: Finančná odmena ako silný motivátor v liečbe závislosti od tabaku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 5, s. 273 – 284.
 16. Palkovič, P., Okruhlica, Ľ., Luknárová, K.: Ukončenie podávania antihypertenzív pri efektívnej liečbe závislostí. Interná medicína, 2009, roč. 9, č. 7 – 8, s. 365 – 369.
 17. Okruhlica Ľ., Valková I., Kantorková A.: Vplyv superega terapeuta na komunikáciu v psychiatrii. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 3, s. 53.
 18. Okruhlica Ľ., Kantorková A., Lenerová S.: Vplyv ega terapeuta na komunikáciu v psychiatrii. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 3, s. 52.
 19. Alexanderčíková Z., Okruhlica Ľ., Zlepšenie prístupu do liečby pre ľudí s problémami s drogami a alkoholom – IATPAD projekt (Medzinárodný projekt Európskej komisie realizovaný v ôsmych krajinách európy.). Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 3, s. 25.
 20. Slezáková S.: Hodnotenie efektívnosti liečby pacientov so závislosťou od alkoholu. Zdravotnícke noviny, 2009, roč. 14, č. 42, s. 4.
 21. Slezáková S., Palkovič P., Kovácsová E., Okruhlica Ľ.: Hodnotenie efektívnosti liečby pacientov so závislosťou od alkoholu metódou periodického, kohortového sledovania. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 34.
 22. Okruhlica Ľ., Struňáková J.: Prečo odvykanie nie je medicínskou metódou liečby závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 32.
 23. Kovácsová E., Lenerová S., Majdová M., Okruhlica Ľ.: Prečo substitúcia je len časťou programu substitučnej liečby? Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 25.
 24. Gazdíková K., Gazdík F., Hanzel J., Kajaba I., Okruhlica Ľ.: Výskyt HCV a distribúcia genotypov u intravenóznych drogovo závislých jedincov a u klientov resocializačných zariadení na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 19.
 25. Gazdík F., Gazdíková K., Okruhlica Ľ., Laktiš K., Krátky A., Hanzel J.: Rozdiel v trvalej virologickej odpovedi na kombinovanú imunomodulačnú liečbu chronickej vírusovej hepatitídy u intravenóznych závislých jedincov a u non-abuserov. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 2, s. 18.
 26. Okruhlica L.: Odvykanie nie je liečba. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 3, s. 177 – 179.
 27. Okruhlica Ľ., Slezáková S., Vojtková D.: Rýchlosť eliminácie alkoholu pri vstupe do liečby. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 1, s. 25.
 28. Okruhlica Ľ. Luknárová K.: Antihypertenzíva či abstinencia – dilema mnohých pijanov. Alkoholizmus a drogové závislosti, Supl., 2009, roč. 44, č. 1, s. 24.
 29. Valková I., Okruhlica O.: Môže byť slušný človek zároveň alkoholikom? Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 2, s. 67 – 82.
 30. Gazdik F., Gazdikova Z., Laktis K., Okruhlica L., Fejdinova K. Danis D., Pijak MR., Wsolova L., Kajaba I., Kratky A.: High virologic sustained response for former young intravenous drug users with chronic hepatitis C by pegylated interferon-α plus ribavirin. Bratislavské lekárske listy, 2009, roč. 110, č. 2, s. 77 – 84.
 31. Belovičová M., Jašková A., Lenerová S.: Chronická hepatitída C a depresia – obávaná dvojkombinácia? Psychiatria pre prax, 2008, roč. 9, č. 6, s. 282 – 284.
 32. Okruhlica L.: Princípy testovania vodičov na drogy. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2008, roč. 43, č. 4, s. 233 – 238.
 33. Okruhlica Ľ.: Pokroky v diagnostike a liečbe závislosti od tabaku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2008, roč. 43, č. 1, s. 29 – 40.
 34. Kovácsová E.: Rodina ako významný činiteľ v prevencii, v liečbe a v doliečovacom procese závislostí od psychoaktívnych látok. Sociálna prevencia – Drogové závislosti. Informačno-vzdelávací bulletin, 2007, roč. 3, č. 3, s. 26.
 35. Okruhlica Ľ., Majdová M., Slezáková S., Holčíková S.: Desiaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava (II. časť – kvantitatívne údaje). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 5, s. 259 – 270.
 36. Okruhlica Ľ., Holčíková S., Slezáková S., Majdová M.: Desiaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava (I. časť – kvalitatívne informácie). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 4, s. 219 – 226.
 37. Šteliar I.,  Okruhlica Ľ.: Príspevok k problematike odhadu problémového užívania drog na príklade pre Bratislavu. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 3, s. 129 – 144.
 38. Okruhlica Ľ., Kovácsová E.: Dobrá prognóza pre väčšinu pacientov liečených zo závislosti od heroínu a alkoholu. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 2, s. 65 – 76.
 39. Okruhlica Ľ., Stowasserová N.: Konečne – Národný akčný plán pre problémy s alkoholom. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2007, roč. 42, č. 1, s. 59 – 63.
 40. Okruhlica Ľ.: Terminológia a diagnostika pri užívaní psychoaktívnych látok bez duševnej poruchy. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 5, s. 273 – 282.
 41. Bušová Z., Kovácsová E., Okruhlica Ľ.: Užívanie drog v rekreačnom prostredí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 4, s. 231 – 242.
 42. Okruhlica Ľ., Šteliar I.: škodlivé užívanie, nie abúzus! – Dôležitá korekcia prekladu MKCH-10 pre klinickú prax. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 3, s. 167 – 175.
 43. Gazdík F., Laktiš K., Gazdíkova K., Brix M., Okruhlica Ľ., Koncová K., Stankovič I., Kajaba I., Krátky A.: Terapeutická účinnosť kombinovanej imunomodulačnej liečby pegylovaným interferónom alfa plus ribavirín u bývalých jedincov s drogovou závislosťou. (Priebežné výsledky klinického sledovania). Slovenský lekár, 2006, roč. 16, č. 3 – 4, s. 107 – 110.
 44. Okruhlica Ľ., Bušová Z.: Aktuálne poznámky k ochranným liečeniam na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2006, roč. 41, č. 2, s. 67 – 75.
 45. Okruhlica Ľ., Slezáková S.: Problém s prístupom k psychiatrickej starostlivosti pre pacientov so závislosťou. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2005, roč. 40, č. 3,  s. 129 – 137.
 46. Formánková S.: Dôležitá úloha lekárnikov pri zamedzení šírenia HIV/AIDS. Zdravotnícke noviny, 2005, roč. 10, č. 22, s. 9.
 47. Okruhlica Ľ., Formánková S.: úloha lekární v prevencii infekcie HIV u vnútrožilových užívateľov drog na Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2005, roč. 40, č. 1,  s. 3 – 12.
 48. Okruhlica Ľ., Szemzö I.: Nedostatočné dôkazy o účinnosti rovesníckych programov primárnej protidrogovej prevencie. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2004, roč. 39,  č. 2, s. 65 – 73.
 49. Okruhlica Ľ.: Informácie z 37. Zasadania Komisie pre narkotické drogy. (Commission on narcotic drugs). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2004, roč. 39,  č. 2, s. 117 – 118.
 50. Okruhlica Ľ.: Program metadónovej udržiavacej liečby v prevencii HIV v SR. Slovenský lekár, 2004, roč. 14, č. 11 – 12,  s. 341 – 344.
 51. Stowasserová N., Okruhlica Ľ.: Mládež a drogy z pohľadu zdravotníctva. Prevencia, 2004, roč. III., č. 4,  s. 3 – 14.
 52. Okruhlica Ľ., Klempová D.: Metadónová udržiavacia liečba – štandard v gravidite (katamnestická štúdia). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38, č. 3, s. 129 – 135.
 53. Novotná G.: Informácia o ministerskom segmente konanom pri príležitosti 46. zasadnutia Komisie pre narkotické drogy vo Viedni v dňoch 8.–15. 4. 2003. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38,  č. 2, s. 113 – 115.
 54. Chaban I., Stowasserová N., Okruhlica Ľ.: Vybrané aktivity odboru drogových závislostí v uplynulom desaťročí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38,  č. 2, s. 99 – 108.
 55. Okruhlica Ľ., Gazdík F., Klempová D.: Hepatitída C a aktuálne súvislosti s odborom drogových závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2003, roč. 38,  č. 2, s. 75 – 82.
 56. Okruhlica Ľ., Klempová D., Bajcárová Ľ.: Depresie a skóre BECKovho dotazníka u pacientov so závislosťou od opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č 4 – 5, s. 209 – 218.
 57. Okruhlica Ľ.: Posudzovanie plnenia účelu súdom nariadených ochranných liečení u užívateľov psychoaktívnych látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č. 3, s. 177 – 180.
 58. Okruhlica Ľ., Raková M., Cymbalová D., Klempová D., Bajcárová Ľ., Stowasserová N., Gúthová M.: Piaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLDZ Bratislava. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č. 2, s. 77 – 84.
 59. Okruhlica Ľ.,  Bajcárová Ľ., Klempová D.: Depresie a skóre BECKovho dotazníka u pacientov so závislosťou od alkoholu. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č. 1, s. 15 – 22.
 60. Novotná G., Okruhlica Ľ.: TransDrug – projekt na analýzu potrieb multiprofesionálneho vzdelávania v oblasti drogových závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 4 – 5, s. 265 – 267.
 61. Okruhlica Ľ., Lietavová K., Raková M., Klempová D., Kačo J.: Hodnotenie programu detoxifikácie s použitím kodeínu v CPLDZ Bratislava. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 4 – 5, s. 237 – 247.
 62. Okruhlica Ľ.: Praktický význam reverzibility syndrómu závislosti od psychoaktívnych látok. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 4 – 5, s. 205 – 210.
 63. Okruhlica Ľ., Novotná G., Živný H., Cymbalová D., Gúthová M.: Model Multimodálneho Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (1996-2001). Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 3, s. 171 – 176.
 64. Okruhlica Ľ., Valentová J., Varholáková L., Raková M., Lietavová K., Hoozová A.: Zisťovanie koncentrácie plazmatického metadónu v metadónovej udržiavacej liečbe. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 3, s. 159 – 165.
 65. Okruhlica Ľ.: Význam a prístupy k hodnoteniu v liečbe závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 2, s. 125 – 127.
 66. Okruhlica Ľ., Vidová M., Hoozová A., Klempová D.: Faktor alimentárneho maku v diagnostike užívania opioidov. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 2, s. 71 – 76.
 67. Okruhlica Ľ.: Informácie zo 44. Zasadania Komisie pre narkotické drogy v úrade OSN pre kontrolu drog vo Viedni. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 2, s. 55 – 57.
 68. Okruhlica Ľ.: Economic and Social council commision on narcotic drugs. Forty-fourth session, Vienna, 20-29, March, 2001. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 1, s. 61 – 62.
 69. Okruhlica Ľ., Timuľáková K., Klempová D.: Mast u pacientov so závislosťou od opioidov v prvom desaťročí epidémie. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36,  č. 1, s. 3 – 9.
 70. Okruhlica Ľ.: Praktická politika v oblasti závislostí. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2000, roč. 35, č. 4 – 5, s. 265 – 267.
 71. Okruhlica Ľ.: Zobrazenie konzumu alkoholu v dotazníku MAST v asociácii s faktormi pohlavia a etnicity u Cigánov. Protialkoholický obzor, 1989, roč. 24, č. 3, s. 129 – 134.
 72. Okruhlica Ľ.: Zobrazenie konzumu alkoholu u Cigánov v dotazníku MAST. Protialkoholický obzor, 1989, roč. 24,  č. 3, s. 129 – 134.
 73. Gažíková J. Okruhlica Ľ.: Možnosti etnopsychiatrického prístupu ku skúmaniu syndrómu závislosti od alkoholu u cigánskeho etnika. (Niektoré doterajšie zistenia). Protialkoholický obzor, 1985, roč. 20,  č. 4, s. 205 – 209.
 74. Okruhlica Ľ.: Drogy v kontexte zdravotníctva. In: eDrogy – Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie závislostí (Záverečná konferencia), 2007, s. 83 – 88.
 75. Gažíková J. Okruhlica Ľ.: Možnosti etnopsychiatrického prístupu ku skúmaniu syndrómu závislosti od alkoholu u cigánskeho etnika. (Niektoré doterajšie zistenia). Protialkoholický obzor, 1985, roč. 20,  č. 4, s. 205 – 209.
 76. Okruhlica Ľ.: Drogy v kontexte zdravotníctva. In: eDrogy – Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie závislostí (Záverečná konferencia), 2007, s. 83 – 88.
 77. Príspevky publikované v zahraničnej odbornej literatúre:
 78. Gazdíková, K., Gazdík, F., Kajaba, I., Hučková, D., Okruhlica, Ľ., Farkašová, D.: Vývoj séroprevalencie hepatitídy C v rizikovej skupine drogovo závislých jedincov v rokoch 2004 – 2008 na Slovensku. Vnitřní Lékařství, 2012, roč. 58, č. 3, s. 179 – 182.
 79. Slezáková, S., Okruhlica, Ľ.: Motivácia na liečbu hepatitídy C u užívateľov psychoaktívnych látok. Adiktologie, 2011, roč. 11, č. 3, s. 142 – 146.
 80. Kogoj, D., Addolorato, G., Ferrulli, A., Mouzas, I., Okruhlica, L., Poldrugo, F. A., Schlaff, G., Zima, T., Lesch, O., Walter, H.: Alpe Adria report 2010 – conclusions and recommendations for the treatment of alcohol dependence. Frontier in Psychiatry, 2011, 2:58. doi: 10.3389/fpsyt.2011.00058.
 81. Gilchrist, G., Moskalewicz, J., Slezakova, S., Okruhlica, L., Torrens, M., Vajd, R. and Baldacchino, A.: Staff regard towards working with substance users: a European multi-centre study. Addiction, 2011, Vol. 106, Issue 6, p. 1114 – 1125.
 82. Okruhlica Ľ.: Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronickým ochorením. Adiktologie, Suppl., 2009, Vol. 9, No. 1, p. 10 – 15.
 83. Oruhlica Ľ.: Medicína založená na dôkazoch a drogová politika. Adiktologie, 2009, Vol. 9, No. 1, p. 36 – 43.
 84. Okruhlica Ľ., Slezáková S.: Priberanie na hmotnosti pacientov v metadónovom udržiavacom programe ako návrat k populačnej norme. Časopis lékařů českých, 2008, Vol. 147, No. 8, p. 426 – 430.
 85. Valentová J., Horáková R., Okruhlica Ľ., Devínsky F.: Stereoselective determination of methadone and its main metabolite in serum and urine from methadone maintenance patients. Neuroendocrinogy Letter, 2006, Vol. 27, Supplement 2, p. 130 – 133.
 86. Okruhlica Ľ.: (Ne)doporučovanie liečby pri diagnóze závislosti. Adiktologie, 2006, Vol. 6, No. 3, p. 378 – 387.
 87. Slezáková S., Okruhlica Ľ.: Postoje odborných pracovníkov v zdravotnictve k pacientom so závislosťou. Adiktologie Supplementum, 2006, Vol. 6, No. 2, p. 270 – 271.
 88. Okruhlica Ľ.: Medicínsky model priebehu závislosti humanistické dôsledky. Adiktologie Supplementum, 2006, Vol. 6, No. 2, p. 267