Kontakt


ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2
821 05 Bratislava
IČO: 17 336 201
DIČ: 2020845816

Korešpondenčná adresa:

Centrum pre liečbu drogových závislostí
P. O. Box 51
827 99 Bratislava

Kontakty:

Ústredňa, poskytovanie všeobecných informácií:

Tel:
02/ 53 41 74 64
02/ 53 41 74 67
02/ 53 41 74 72

Fax:
02/ 20 81 22 02

E-mail:
cpldz (at) cpldz.sk

Bezplatná Linka pomoci pre problémy s hraním

0800 800 900

Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00 hod.
Mimo prevádzkových hodín je k dispozícií záznamník.