MEMO 9: Register vylúčených osôb (RVO) pre ľudí hrajúcich hazardné hry je funkčný od 1.1.2019.


Ak príde za psychiatrom človek, hrajúci hazardné hry a chce byť v RVO má psychiater 2 možnosti:
1. Pacienta vyšetrí, či sa jedná o patologické hranie. V prípade, že ide o hranie automatov, hranie v kasínach („v kamenných herniach“), alebo stávkovanie cez internet, je zákonnou povinnosťou psychiatra vyžiadať od pacienta písomný súhlas alebo nesúhlas so zaradením do RVO. V prípade súhlasu je povinný do 3 dní odoslať požadované osobné údaje pacienta do RVO prostredníctvom webstránky NCZI .
Upozornenie:
NCZI odosiela zoznam žiadateľov o zaradenie do RVO do Datacentra MF SR vždy 20.deň v kalendárnom mesiaci. Až po tomto dátume bude funkčné blokovanie prístupu pacienta k hraniu.

2. Alternatívne, druhou možnosťou je ak samotný hráč požiada o zaradenie do RVO cez webstránku Ministerstva financií SR. Z pohľadu medicínskej praxe odporúčame prvú možnosť ako podporu pri liečbe závislosti od patologického hrania.

Poznámky:
• Ak príde pacient s diagnózou F 63 za psychiatrom so žiadosťou o zaradenie do RVO prostredníctvom NCZI, psychiater po vyšetrení a podpísaní súhlasu pacientom odošle údaje do RVO prostredníctvom NCZI aj vtedy, ak okrem vyšetrenia pacient liečbu závislosti odmieta.
• Nahlasovanie do RVO je bezpredmetné v prípade závislosti od iných foriem hrania, napr. lotérie, investovanie na burze, „gaming“ ai., nakoľko u týchto je RVO nefunkčný.
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
Hlavný odborník MZ SR
pre medicínu drogových závislostí

Na stiahnutie