MEMO 8: Nové vykazovanie amb. OL


Vážení kolegovia.

Štatistická publikácia NCZI „Psychiatrická starostlivosť SR 2017“ vydaná v tomto roku uvádza extrémne nízky počet nami nahlásených a realizovaných počtov ochranných ambulantných protialkoholických (PAL) a protitoxikomanických (PTX) liečení (strana 11). Publikácia vychádza Ročného výkazu o činnosti psychiatrickej ambulancie A(MZ SR) 4-01. Po prieskume v ambulantnej praxi sme zistili, že hoci sa zmenila metodika hlásenia a od roku 2017 sa už nehlásia len novo prijaté OL, ale v&scaro n;etky, i tie ktoré sú neukončené z minulosti, iba málokto si to z psychiatrov všimol. Tým nastalo v publikácii výrazné podhodnotenie tejto, nie ľahkej časti našej ambulantnej práce.

Prosím preto kolegov pracujúcich v psychiatrických ambulanciách, kde sú registrovaní pacienti s neukončenými protialkoholickými a protitoxikomanickými OL, aby za rok 2018 pri vyplňovaní tlačiva o činnosti psychiatrickej ambulancie pre NCZI uviedli na konci roka celkový počet nariadených OL ktorých mali v evidencii v tomto roku v svojej ambulancii.

Započítavanie do celkového počtu amb. OL sa týka:

– takých, kde prišli nové nariadenia na amb. OL v r. 2018;

–   i takých, kde nariadenie z minulých rokov trvá, ale OL nebola v roku 2018 ukončená, bez ohľadu na to z akých dôvodov;

– i tých, kde nariadenie amb. OL bol pred rokom 2018, ale OL bola v roku 2018 súdom ukončená.

Aj keď pacient chodí iba zriedkavo, lebo náklady s tým súvisiace pri komunikácii so súdmi a políciou nám vznikajú. Skresleným počtami sa potom riadia rôzni ekonómovia v zdravotníctve a ťažko sa im protiargumentuje.

 

S kolegiálnym pozdravom,

 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí