MEMO 5: Registrácia pacientov s diagnózou patologického hráčstva.


V zbierke novelizovaných zákonov  (viď príloha) vyšla úprava, ktorú sme signalizovali v usmernení v predošlom MEME ohľadom registrácie pacientov s diagnózou patologického hráčstva.

S pozdravom,

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Inštitút drogových závislostí
Centrum pre liečbu drogových závislostí  Bratislava

 

memo 001memo 003