Vzdelávanie


Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, v Bratislave

ponúka počas školského roka 2018/2019
2 x týždenne preventívno-edukačný program
pre žiakov a študentov základných a stredných škôl

Program:

  1. Úvod do problematiky drogových závislostí
  2. Diskusia
  3. Prehliadka detoxifikačného oddelenia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
  • Miesto konania: CPLDZ, Hraničná 2, Bratislava (Prednášková CPLDZ na 2. poschodí).
  • Čas: každú stredu o 9:30 hod. a o 11:00 hod.
  • Doba trvania: cca.  90 min.

Pre obmedzenú kapacitu (max. 35 osôb) svoju účasť oznámte minimálne 1 týždeň vopred na e-mailovej adrese selepova@cpldz.sk.

 

Informácie a kontakt:
PhDr. Zuzana Kamendy, PhD. – koordinátor podujatia
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava
tel.č. : 02/ 5341 74 67
e-mail: selepova@cpldz.sk