Vzdelávanie


Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, v Bratislave
poriada v šk. r. 2016/2017
2 x týždenne edukatívny program
pre žiakov, študentov základných, stredných škôl

Program:

  1. Úvod do problematiky drogových závislostí
  2. Diskusia
  3. Prehliadka detoxifikačného oddelenia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave

Miesto konania: CPLDZ, Hraničná 2, Bratislava (Prednášková CPLDZ na 2. poschodí).
Čas: každú stredu o 9:30 hod. a o 11:00 hod.
Doba trvania: cca.  90 min.

Pre obmedzenú kapacitu (max. 30 osôb) svoju účasť oznámte minimálne 1 týždeň vopred na e-mailovej adrese polakovicova@cpldz.sk.

 

Informácie a kontakt:
PhDr. Zuzana Alexanderčíková, PhD. – koordinátor podujatia
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava
tel.č. : 02/ 5341 74 67
e-mail: polakovicova@cpldz.sk