O nás


História / Charakter

Centrum pre liečbu drogových závislostí (ďalej CPLDZ) v Bratislave je najväčšou, centrálnou, špecializovanou zdravotníckou inštitúciou u nás, ktorá je určená na prevenciu, diagnostiku, liečbu a následnú starostlivosť poskytovanú občanom v súvislosti s problémami vznikajúcimi pri užívaní psychoaktívnych látok. Je to štátna, príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 1992 na báze bývalej Protialkoholickej poradne. Od 1. januára 1998 okrem liečebno-preventívnej zložky je súčasťou organizácie Inštitút drogových závislostí (IDZ) s oddelením informačným, vzdelávacím a výskumným. CPLDZ prešla v rokoch 1997 – 1999 významnou organizačnou a fyzickou prestavbou. Výsledkom bol vznik jedného z najmodernejších, multimodálnych európskych centier zameraných na problematiku legálnych a ilegálnych psychoaktívnych látok (drog).

Centrum pre liečbu drogových závislostí si na svoju činnosť musí zarobiť v podmienkach trhovej ekonomiky. CPLDZ víta aj sponzorstvá od organizácií a jednotlivcov. Spolupráca s miestnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami je súčasťou činnosti CPLDZ.