Toxikologické laboratórium


Laboratórium bolo zriadené v CPLDZ na Hraničnej v prvej polovici roku 1997.
V súčasnosti poskytuje dve základné skupiny vyšetrení:

Toxikologické vyšetrenia

Toxikologické vyšetrenia sa vykonávajú len z biologického materiálu, a to v zásade z moču pacientov, alebo klientov CPLDZ. Nerobíme vyšetrenia neznámych látok prinesených, napríklad rodičmi. Vyšetrujeme prítomnosť morfínu, amfetamínov, metamfetamínov, kokaínu, benzodiazepínov, a.i. Odber moču na toxikologické vyšetrenie sa u našich pacientov vykonáva v špeciálne na tento účel uspôsobenej toalete, pod supervíziou profesionálneho personálu. Toxikologické vyšetrenia sú základom diagnostiky užívania a neodmysliteľnou súčasťou liečby väčšiny závislostí. Patria do režimu dobrovoľnej odvykacej liečby. V prípade pozitívnych výsledkov sa výsledok rekonfirmuje dalšou laboratórnou metódou. Toxikologické vyšetrenia realizované v CPLDZ majú vysokú presnosť a spoľahlivosť.

Virologické vyšetrenia

Virologické vyšetrenia sa vykonávajú podľa ordinácie lekára CPLDZ, sú dobrovoľné, môže o ne požiadať sám pacient. Vykonávame a odporúčame spravidla testovanie protilátok voči najčastejšie krvou prenosných infekcií ako sú HIV/AIDS, hepatitída B, hepatitída C. V prípade požiadavky negatívnych výsledkov je možné vyšetrenia opakovať v odstupe.