Program poskytovania sterilných ihiel a striekačiek


Poskytovanie striekačiek je realizované v CPLDZ na Hraničnej č. 2, v Bratislave od pondelka do štvrtka 24 hod. denne a v piatok do 19:00 hod.

V Bratislave sa vytvorila skupina ťažko závislých ľudí na heroíne a iných tvrdých drogách, ktorí žijú na periférii spoločnosti, nie sú schopní zamestnať sa, sociálne sa zabezpečiť, zlyhávajú v liečbe v zmysle plného vysadenia drogy, dopúšťajú sa kriminality za účelom získania si prostriedkov na drogy. Vzhľadom na to, že väčšina týchto ľudí užíva drogu vnútrožilovou aplikáciou, môže sa neraz stať ohniskom šírenia krvou prenášaných infekcií v našej populácii.
Pretože u týchto chronicky ťažko chorých jedincov je úplné vysadenie drogy momentálne nereálne, je nevyhnutné poskytovať im základnú starostlivosť – výmenu použitých jednorázových striekačiek za sterilné, kondómy, poradenstvo, čím by sa znížilo riziko prenosu infekčných ochorení HIV/AIDS, infekčný zápal pečene – hepatitída typu B, C, syfilis.

Hlavným cieľom programu je zmierniť nárast pre spoločnosť závažných negatívnych dôsledkov užívania drog najmä ich vnútrožilovou aplikáciou a nechráneným pohlavným stykom, akým je šírenie infekčných ochorení (HIV – AIDS, infekčné ochorenia pečene, pohlavné choroby). Okrem prevencie infekčných ochorení slúži často aj ako kontaktné miesto pred začatím liečby.