Konzultácie pri škodlivom užívaní alkoholu


Konzultácie pri škodlivom užívaní alkoholu

Od februára 2017 ponúka naše centrum nový program pre pacientov, ktorí nie sú závislí od alkoholu, ale potrebujú pomôcť s abstinenciou kvôli telesným ochoreniam, alebo psychickým problémom Program zahŕňa vstupné vyšetrenie a následné ambulantné kontroly u lekára.

Program bude realizovaný formou ambulantných konzultácií mimo hlavnej budovy centra na vysunutom pracovisku na Jaskovom rade, iba vo vyhradenom čase. Určený je pre tých, ktorí kvôli svojmu zdravotnému stavu potrebujú podporu, aby mohli dočasne, alebo dlhodobejšie abstinovať. Napríklad pre tehotné ženy, alebo tie, ktoré chcú otehotnieť, pre pacientov s ochorením žalúdka, dvanástnika, s inými zažívacími ťažkosťami, pri liečbe vysokého krvného tlaku a všade tam, kde pacientovi lekár neodporučil konzumovať alkohol. Týka sa to aj ľudí, ktorí majú osobné problémy, v práci, či rodine a preto viacej popíjajú.

Miesto: ambulancia, Jaskový rad 159, Bratislava (parkovanie pred objektom alebo pešo 10 minút z Hlavnej stanice)

Čas: Konzultácie v piatok 10:00 – 12:00 hod

Objednanie: pracovné dni od 08:00 – 15:00 na telefónnom čísle 02/5341 7475